Laboratorul de Boli Cerebrovasculare şi Neuroreabilitare

Institute of Neurology and Neurosurgery

Şef de laborator:

PASCAL Oleg, d.h.ş.m., cercetător-principal

Potenţial ştiinţific:

  • GAVRILIUC Mihail, d.h.ş.m., profesor universitar
  • GRUMEZA Alexandru cercetător;
  • ŞCHIOPU Olga cercetător
  • DUMITRAŞ Stela., cercetător
  • MORARU Igor, cercetător
  • AGAPII Eugen, cercetător
  • COJOCARU Diana, cercetător
  • ZAHARIA Olga, doctorand

Contacte:

Chişinău, str.Korolenko, nr.2
Tel: 737203, fax: 723259,
E-mail: inn@mednet.md;
pag-web: www. inn.md
E-mail-uri colaboratori: opascal@mtc.md, mgavriliuc@gmail.com, o.schiopu@yahoo.com, alexgrumeza@yahoo.com, ionmoldovanu@hotmail.com, timirgaz@mail.ru

Servicii oferite:

Tip serviciu

Aparate utilizate

Durata realizării

Cost

Consultaţii înalt calificate în cazul:

·  accidentului vascular cerebral;

·  encefalopatiilor vasculare;

·  altor boli ale sistemului nervos central;

·  dizabilităţi neuromotorii constituite

·  problemelor neurorecuperării

CT, Doppler-USG, EMG, ECG, analize clinice, biochimice, altele la necesitate

în primele 24-72 ore de la momentul adresării

1 consultaţie: 12-27 lei

CT: 666-4943 lei

Doppler-USG: 103 lei

Oftamoscopia: 22 lei

EKG: 30 lei

EEG: 50 lei

EMG: 100 lei

Tratamente non-medicamentoase

Terapii manuale, masaje, biofeedback, altele

potrivit curei de tratament indicate

Tratamente medicamentoase

în uncţie de patologie şi cura indicată