Laboratorul Chimioterapie şi Hematologie

Institute of Oncology

 

Şef de laborator:

Liudmila Dudareva-Istru, d.h.ş.m., profesor cercetător

Potenţialul ştiinţific:

  • Iurie Bulat, profesor cercetător, d.h.ş.m.
  • Alexandru Zbunov, d.ş.m.
  • Angela mUnteanu, d.ş.m.
  • Svetala sidorova, cercetător ştiinţific
  • Ivana Clipca, d.ş.m.
  • Valentina Gladîş, conferenţiar, d.ş.m.

Contacte:

MD-2025, Chişinău,
Str. N.Testemiţanu, 30
Fax. 73-33-63
Telefon 85-23-47
e-mail: ldudareva@yahoo.com

Serviciile oferite:

Tipul analizei, serviciului

Aparatele utilizate pentru efectuarea analizei (în cazul utilizării acestora)

Durata efectuării

Costul

Tratamentul tumorilor sociale cu remedii antitumorale, hormonale şi imunomodelatori

chimiopreparate

1 ciclu – 8 zile repetate cu repaus 21+28 zile

1 ciclu de la

300 – 44 000 lei