Laboratorul Diagnostic şi Management

Institute of Oncology

Şef de laborator:

Cernat Victor, d.h.m., profesor cercetător

Potenţial ştiinţfiic:

 • Coşciug Natalia – d.h.m., cercetător ştiinţific superior
 • Casian Neonila – d.m., cercetător ştiinţific, neonilacasian@ymail.com
 • Brega Diana - cercetător ştiinţific
 • Monul Victoria - cercetător ştiinţific stagiar, monulvictoria@rambler.ru;
 • Prepeliţă Diana - cercetător ştiinţific stagiar
 • Cebotari Diana - cercetător ştiinţific stagiar
 • Ţîbîrnă Elena - cercetător ştiinţific stagiar
 • Lisiţa Natalia - cercetător ştiinţific stagiar
 • Başli Aliona - cercetător ştiinţific stagiar
 • Ureche Virgil - cercetător ştiinţific stagiar
 • Axenti Leonid – inginer programist, leoaxinte@yahoo.com;
   

Contacte:

Or. Chişinău, Str. N. Testemiţanu 30
Tel. 852 303, 852 404, fax 727880
imspio@mail.ru, www.onco.md