Laboratorul Oncologie Generală, Reabilitare şi ATI

Institute of Oncology

Şef laborator:

MEREUŢĂ Ion – d.h.ş.m., profesor universitar, academician al AIN din Rusia şi AŞÎ din România

Potenţial ştiinţfiic:

  • Mura Sergiu – Cercetătător ştiinţific superior, d.ş.m., conferenţiar cercetător
  • Capitan Valentin - Cercetătător ştiinţific superior, d.ş.m
  • Butucel Dumitru - Cercetătător ştiinţific, dumitrubutucel@mail.ru;
  • Ţurcan Stela - Cercetătător ştiinţific.d.ş.m.
  • Harştea Diana - Cercetătător ştiinţific, diana_harstea@yahoo.com;
  • Cârlig Sergiu - Cercetătător ştiinţific, scirlig@yahoo.com;

Contacte:

2025, str. N. Testemiţanu 30
tel. 852-414, 852-394
E-mail: mereuta_ion@mail.md