Laboratorul de Pedologie

Institute of Pedology and Agrochemistry „N. Dimo”

 

Sef de laborator
Cerbari Valerian, prof. univer., dr.hab. în agricultură

Potentialul stiintific:

 • Alexeev Vasile, conf. cerc., dr.hab. în agricultură
 • Senicovscaia Irina, conf. cerc., dr. în biologie
 • Leah Tamara, conf. cerc., dr. în agricultură
 • Ciolac Tatiana, dr. în agricultură
 • Burghelea Aureliu, cerc. ştiinţific  
 • Varlamov Evgheni, cerc. ştiinţific
 • Botezatu Tatiana, cerc. şt. stagiar
 • Groapă Emilia, inginer coord.
 • Vrabie Ludmila, inginer coord.
 • Daniliuc Raisa, inginer coord.
 • Iurciuc Maria, tehnician

Contacte:  

IPAPS “N. Dimo”, Laborator Pedologie
MD-2070, Chişinău, str. Ialoveni 100, et. III
tel. (+373-22) 28-48-62;    fax (+373-22) 28-48-55;

e-mail: cerbari@mail.md   ipaps_dimo@mtc.md

pag.web: www.agriculture.md/dimo

Servicii oferite:

 

Tipul analizei/serviciului

Aparate utilizate pentru efectuarea analizei/serviciului

Durata efectuării, zile

Costul, lei

Cartografierea pedologică la diferite scări şi întocmirea hărţilor de soluri pentru Cadastrul si Monitoringul Funciar

Lucrări în teren, laborator şi birou; Calculatoare; Spectrofotometre; pH metre;

Dictilatoare

în dependenţă de volumul lucrărilor 5-14

Contractual

Aprecierea notei de bonitare a terenurilor în baza materialelor cercetarilor pedologice

Lucrări în teren, laborator şi birou. Calculatoare. Fotometre cu flacără

în dependenţă de volumul lucrărilor 10-12

Contractual

Aprecierea pretabilitatii terenurilor pentru diferite folosinte si culturi agricole reiesind din condiţiile concrete de sol, relief, climă şi hidrologice

Lucrări în teren, laborator şi birou; Calculatoare; Calcimetre; Fotocalorimetre cu flacără

în dependenţă de volumul lucrărilor 8-10

Contractual

Expertiza stării de calitate a învelişului de sol pe terenurile degradate în rezultatul calamităţilor naturale sau activităţii antropice neadecvate

Lucrări în teren, laborator şi birou; Calculatoare; Etuve, Cuptor cu ardere; Băi de apă şi nisip; dozatore

în dependenţă de volumul lucrărilor 5-6

Contractual

Elaborarea recomandărilor privind sistemul de masuri şi tehnologii în baza materialelor cercetărilor pedologice a învelişului de sol al comunelor

Lucrări în teren, laborator şi birou; Calculatoare; Spectrofotometru; cilindre gradate, Colorimetre

în dependenţă de volumul lucrărilor 5-14

Contractual

Determinarea insusirilor mineralogice,  fizice şi hidrice (compoziţia mineralogică, textura, densitatea, densitatea aparenta, umiditatea, coeficientul de higroscopicitate, etc.)

Aparat cu difractie a gazelor (x – roentgen); Dron 0,5, 3 M; Microscop electronic; Spectrofotometru SF-6;

 

în dependenţă de tipul analizei

1-10

Contractual

Determinarea insuşirilor chimice şi fizico-chimice (pH, cationii de schimb, aciditatea hidrolitică, extractul apos, carbonaţii, humusul, compoziţia mineralogică)

 pH-metru; Fotometru cu flacara ПАЖ-2; Fotocolorimetru КФК-2; Calcimetru, Titratoare

în dependenţă de tipul analizei

1-10