Centrul Biologie Moleculară

University of the Academy of Sciences of Moldova

Potenţialul uman al centrului:

 • Duca Maria, Dr. Hab.
 • Budeanu O., Dr. În biologie
 • Leviţchi Al., Dr. În biologie
 • Port Angela, Dr. În biologie
 • Glijin Aliona, Dr. În biologie
 • Zgardan Dan, Dr. În biologie.
 • Nechifor Vict., MC.
 • Calmîş Ana, MC c.ststagiar
 • Dragomir Lidia, MC.
 • Ţapu Lucia, Doctorandă.
 • Martea R., MC c..şt stagiar
 • Şestacova T., doctorandă
 • Mîţă Elena, MC c..şt stagiar
 • Abdusa D., MC cerc.şt.stag.

Utilajul Centrului şi servicii prestate:

 

Denumirea structurii (laborator, centru, sector)

Echipamentul aflat în dotare

Servicii prestate

Gradul de acreditare

Centru Universitar de Biologie Moleculară

Laborator de Bioinformatică

11 Calculatoare conectate la internet

Analiză la nivel celular;

Servicii de consultanţă;

Analiza statistică a datelor;

Analize bioinformatice (alinierea secvenţelor proteice, analiza expresiei genelor (microarray), identificarea elementelor cis-reglatoare);

Analize la nivel biochimic (cromatografia în strat subţire (TLC), cromatografia lichidă de presiune înaltă, electroforeza în gel de agaroză; electroforeza în gel de poliacrilamidă în condiţii denaturate şi nedenaturate; etc.);

Metode moleculare

de analiză PCR, RAPD-PCR.

 

 

Licenţă de acreditare naţională

Laborator de Genomică

Autoclav NUVE OT 012, Balanţă tehnica KERN,

Bidistilator, Camera de electroforeză verticala 10x10 cm E4100, Camera de electroforeză orizontală T-V-GEL 560, Centrifugă cu răcire NUVE, Centrifuga SIGMA 1-14, pH-metru SARTORIUS PT-10P, pH-metru portabil CHECKER, Shaker Incubator

BIOSAN, Vortex BIOSAN, Amplificator Applied Biosystem GeneAmp PCR System 9700, Cântar analitic AXIS, Sistem Real-Time PCR, Hota cu flux laminar CRUMA, Microscop BelEngineering, Colector de fracţii S-16125, Densitometru, analizator de geluri CAMAG,

Laborator de Proteomică

Baia de apa Bandelin sonorix, Autoklav Typ 23 MELAG, Distilator, Cromograf Pharmacia LKB Autosampler 2157, Agitator magnetic Vario Mag, Thermomixer 5437B, Microscop Trinocular