Laboratorul Ştiinţific Pediatrie

Scientific Research Institute in The Field of Mother and Child Health Care

Şef de laborator:

Ala COJOCARU, d.m., conferinţiar cercetător

Potenţial ştiinţific:

Liubov VASILOS, d.h.m., profesor universitar, cercetător ştiinţific principal
Marina ARAMĂ, m.d., cercetător ştiinţific superior
Adela HOROPDIŞTEANU-BANUH, d.m., cercetător ştiinţific superior
Olga CÎRSTEA, cercetător ştiinţific stagiar
Dorina SAVOSCHIN, cercetător ştiinţific stagiar
Larisa LEVIŢCHI, cercetător ştiinţific stagiar

Contacte:

2062 or. Chişinău, str. Burebista, 93
Tel.: (+373 22) 636130,
E-mail: alacojocaru@yahoo.com
Pagina-web: www.mama-copilul.md