Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Bovinelor

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară


Şef de laborator:

Focşa Valentin, doctor habilitat.

Potenţial ştiinţific:

  • Constandoglo Alexandra, doctor în agricultură, conf. cer.
  • Chilimar Sergiu, profesor universitar, membru corespondent
  • Radionov Vladimir, doctor habilitat.
  • Grădinari Eugenia, cercetător ştiinţific stagiar.
  • Alexandrova Tatiana, cercetător ştiinţific stagiar, doctorand.
  • Parasca Alexandr, doctorand.

Adresa:

MD 6525, Maximovca, rl Anenii Noi,
Tel.: 359-521, 359-254, E-mail: focsha@mail.ru

Serviciile oferite:

Tipul analizei, serviciului

 Aparatele utilizate pentru efectuarea analizei (în cazul utilizării acestora)

 

Durata efectuării

 Costul, lei

Bonitarea taurinelor

Conform instrucţiunilor

anual

10 - animal

Testarea taurilor după calitatea descendenţii

Conform instrucţiunilor elaborate

anual

2500 - taur

Verificarea paternităţii descendenţei taurinelor

Centrifugă, termostat, frigider, reactivi imunogenetice, teste imunogenetice

5 zile

50 - cap

Determinarea grăsimii şi proteinelor în lapte

"Ekomilk M" KAM-98

5 min

10 - mostră