Laboratorul „Biotehnologii în Reproducţie şi Transfer de Embrioni”

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

Şef de laborator:

Grigore Darie, doctor habilitat în biologie, profesor universitar

Colaboratorii:

- Vacevschi S., doctor în medicină veterinară, cerc. ştiinţific coordonator
- Granaci Vera, doctor în biologie, cercetătorul ştiinţific superior
- Marandici Elena, doctor în biologie, cercetătorul ştiinţific superior
- Caraman R., cercetător ştiinţific stagiar
- Djenjera Irina, tehnolog
- Bradu Nina, laborant superior

Contacte:

6525, Maximovca, r-nul Anenii-Noi.
Telefon:   Fax: 359-351
e-mail: darie@mail.ru

Serviciilu oferite:

 

Tipul serviciului

Costul

1.

Consultarea operatorilor privind însămînţarea artificială

Negociabil

2.

Consultarea operatorilor privind transferul de embrioni

3.

Consultaţia deţinătorilor de animale privind profilaxia şi tratarea bolilor sistemului reproductiv

4.

Elaborarea măsurilor (schemelor) de combatere a bolilor sistemului reproductiv la animale