Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Ovinelor

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

Şef de laborator:

Liuţcanov Petru, dr. hab. agr., conferenţiar cercetător

Colaboratori:

Maşner Oleg, dr. agr., conferenţiar cercetător;
Evtodienco Silvia, dr. agr., conferenţiar cercetător;
Macari Angela, drd., cercetător ştiinţific;
Tofan Ivan, cerc. ştiinţific stagiar;
Zagoreanu Andrei, tehnolog pe reproducţia albinilor;
Xenofontova Lidia, tehnolog pe reproducţia iepurilor;
Scripnic Maria, laborant superior;
Lăsac Nadejda, laborant

Contacte:

MD 6525, s. Maximovca, r-nul Anenii Noi
Tel.: 359-364; E-mail: liutskanov@ mail.ru

Serviciile oferite

 

Tipul analizei,

serviciului

Aparatele utilizate pentru efectuarea analizei

(în cazul utilizării acestora)

Durata efectuării

Costul, lei

Bonitarea completă a

mieilor de rasa Karakul la vârsta de 1-2 zile

Instrucţiune

15 min/cap

25/cap

Bonitarea completă a tineretului de rasa Ţigaie la vârsta de 12-14 luni

Instrucţiune

10 min/cap

20/cap

Tehnologia de creştere şi exploatare a ovinelor de rasa Karakul şi/sau Ţigaie

Recomandări

8 luni

3000/unitate

Testarea berbecilor reproducători de rasa Karakul şi Ţiagaie după calitatea descendenţei

Recomandări

18 luni

1000/cap

Sortarea pielicelelor Karakul

Standard

10 min/buc.

1000/cap

Determinarea randamentului lînii la spălare

Set de laborator pentru determinarea randamentului lânii la spălare, inclusiv

aparatul Soxlet

24 ore/proba

300/proba

Testarea iepurilor şi crearea nucleului de selecţie

Recomandări

6 luni/lot

50/cap

Bonitarea iepurilor

Instrucţiune

5-7 min/cap

20/cap