Laboratorul de Nutriţie şi Tehnologii Furajere

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

Şef de laborator:

Coşman Sergiu, doctor habilitat în agricultură.

Colaboratori:

Bahcivanji Mihail,doctor habilitat,
Tataru Gheorhe,doctor,
Coşman Valentina, cercetător stiinţific,
Dancova Maria, cercetător stiinţific stagiar,
Rusu Margareta, laborant superior,
Toporeţ Evghenia, laborant.

Contacte:

s. Maximovca, r-nul Anenii-Noi, 359-295, sergiu_cosman@mail.ru

Serviciile oferite de laborator

 

Nr.

Tipul analizei, serviciului

Aparatele utilizate pentru efectuarea analizei (în cazul utilizării acestora)

Durata efectuţrii, zile

Costul,lei

 

Componenţa chimică a furajului:

 

 

 

1

Umiditatea totală +              

Umiditatea hidroscopică

Sobiţă electrică SUP 4 (t 65°C); Sobiţă electrică SUP 4 (t 105°C)

1-10

95

2

Proteină brută

Vapodest 10

130

3

Celuloza brută

Fibretherm FT12

180

4

Cenuşă brută

 

130

5

Grăsime brută

Soxtherm/multustat

200

6

pH

pH metru

60

7

Acizi organici: liberi (3 indici)

                        legaţi (3 indici)

 

250

8

Caroten

KFK 2

70

9

Calcularea valorii nutritive

 

 

 

10

Calcule pe necesarul de furaje pentru animalele agricole şi structura bazei furajere în dependenţă de nivelul de producţie preconizat.

 

 

Negociabil

11

Aprecierea componenţei chimice şi valorii nutritive a furajelor (proteină brută,grăsime brută,celuloză brută,capoten,conţinutul acizilor organici în siloz şi fînaj,umiditatea etc.)

 

 

Negociabil

12

Raţii tipice pentru taurine

 

 

Negociabil

13

Reţete de: - nutreţuri combinate

- premixuri mineralo-vitaminice

- concentrate proteino-vitamino-minerale CPVM)

 

 

Negociabil

14

Tehnologii moderne de prepararea silozului , fînajului, fînului.

Prestări de servicii de consultanţă practică pentru fermieri în problemele alimentaţiei animalelor şi tehnologia producerii furajelor

 

 

Negociabil

15

Lecţii, seminare, radio, televiziune – discuţii cu sfaturi practice şi concrete pe întrebările de specialitate

 

 

Negociabil