Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Suinelor

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

Şef de laborator:

Harea Vasile , dr. agr.

Colaboratori:

  • - Rotaru Ilie, dr. agr., conferenţiar univ., cerc. şt.coord.;
  • - Caisîn Larisa, dr. agr., conferenţiar univ., cerc. şt.superior;
  • - Brenici Viorel, cerc. ştiinţific stagiar;
  • - Grosu Natalia, cerc. ştiinţific stagiar;
  • - Caţer Grigore, cerc. ştiinţific stagiar;
  • - Snitco Taisia, cerc. ştiinţific stagiar;
  • - Mardari Ala, laborant;
  • - Reuţoi Lilia, laborant.

Contacte: MD 6525, s. Maximovca, r-nul Anenii Noi

Tel.: 359-350; E-mail: shumanschi@ mail.ru
- MD 3500, or. Orhei, str. Nistreană, 54
Tel.: (0 235) 26 125; (0 235) 26 366.

Serviciile oferite

Tipul analizei,

serviciului

Aparatele utilizate pentru efectuarea analizei

(în cazul utilizării acestora)

Durata efectuării

Costul, lei

Bonitarea suinelor

Instrucţiune

30 min/cap

Negociabil

Comercializarea tineretului suin pentru reproducţie

 

 

65ei /kg masă vie

Consultarea crescătorilor de suine în problemele nutriţiei, întreţinerii, ameliorării

 

 

Negociabil

Elaborarea reţetelor de nutreţuri combinate pentru diferite grupe de vîrstă şi sex

Program computerizat

 

Negociabil

Comercializarea nutreţului combinat cu valoare de plină pentru alimentaţia suinelor

 

 

Negociabil

Însămînţarea artificială a scroafelor cu material seminal de vieri din rasele performante pentru carne

Set pentru însămînţarea artificială a scroafelor

 

150-200 lei/scroafă