Laboratorul Tehnologii de Creştere şi Exploatare a Păsărilor

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

 

(în cadrul I.S. „Avicola-Moldova”)

Şef de laborator:

Bîzgu Ion , dr. hab., prof. universitar

Colaboratori:

- Scripnic Elena, dr. agr., conferenţiar univ., cerc. şt.coord.;
- Zestrea N., cercetător ştiinţific;
- Demcenco Boris, tehnolog în reproducţie;
- Roşca Fedosia, laborant;
- Carauş Oxana, ing.

Contacte:

MD 6525, s. Maximovca, r-nul Anenii Noi
Tel.: 359-350; E-mail: shumanschi@ mail.ru

MD 2068, Chişinău, str. Aleco Ruso, 1
Tel.:43 56 21; 44 50 68.

Serviciile oferite
 

 

Tipul analizei,

serviciului

Aparatele utilizate pentru efectuarea analizei

(în cazul utilizării acestora)

Durata efectuării

Costul, lei

Bonitarea păsărilor

Instrucţiune

10 min/cap

Negociabil

Comercializarea tineretului avicol pentru reproducţie

 

 

Negociabil

Consultarea crescătorilor de păsări în problemele nutriţiei, întreţinerii, ameliorării

 

 

Negociabil

Elaborarea reţetelor de nutreţuri combinate pentru diferite grupe de vîrstă şi sex

 

 

Negociabil

Comercializarea nutreţului combinat cu valoare deplină pentru alimentaţia păsărilor

 

 

Negociabil

Consultarea privind implementarea şi realizarea însămînţării artificiale a păsărilor

 

 

Negociabil