Laboratorul Metode de Combatere şi Profilaxie a Maladiilor

Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

Şef de laborator:

Moscalic Roman, dr.habilitat, conf. cercetător, academician AII

Colboratori:

Cremeneac Larisa, cercetător ştiinţific
Boclaci Tatiana, cercetător ştiinţific stagiar
Climov Alexandru, cercetător ştiinţific stagiar
Paniş Ghenadie, cercetător ştiinţific stagiar
Caraman Mariana, cercetător ştiinţific stagiar
Chiruneţ Zinaida, laborant superior

Contacte:

MD 6525, s.Maximovca, rl Anenii Noi,
Tel:359-364, E-mail: m_caraman@mail.ru

Serviciile oferite

Tipul analizei,

serviciului

Aparatele utilizate pentru efectuarea analizei (în cazul utilizării acestora)

Durata efectuării

Costul, lei

Elaborarea şi realizarea  practică a măsurilor de însănătoşire  de leucoză

Instrucţiune şi Hotărîrea Guvernului Nr 473 din 26.03.2008

1-3 ani

10000-20000/ferma

Deagnosticarea leucozei:

-serologică : AGID,

                     ELISA;

-hematologică: clasică,

                         automată


Instrucţiune

Instrucţiune

Microscop „Biolam”

HEMAVET-HV 950 FS

 

72 ore

4 ore

6 ore

30 minute

 

15/mostra

35/mostra

20/mostra

35/mostra

Acordarea ajutorului metodic în domeniul bioconversiei deşeurilor organice şi determinarea calităţii produsului obţinut

Recomandări

 

pH-metru, mojare, sobiţă electrică, FĂC, centrifugă

8 luni

 

4 zile

 

 

600/mostra

 

Determinarea contaminării bacteriologice a laptelui

Instrucţiune

Termostat, autoclavă, frigider, microscop

72 ore

25/mostra

Deagnosticarea şi elaborarea recomandărilor pentru tratarea mamitelor

Instrucţiune

72 ore

30/mostra