Laboratorul Nanotehnologii

Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies 'D.Ghitu'

Şef de laborator:

Leporda Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător

Potenţialul ştiinţific:

 • Ghimpu Lidia, dr. şt. f.-m., c. ş. s.
 • Stratan Gheorghe, dr. şt. f.-m., c. ş. s.
 • Rusu Emil, dr. hab. în tehn., conf. univ., c. ş. p.
 • Tighineanu Ion, m. cor. al AŞM, dr. hab. şt. f.-m., prof. univ., c. ş. p.
 • Burlacu Alexandru, c. ş.
 • Sîrbu Lilian, c. ş.
 • Raneţcaia Natalia, c. ş. st.
 • Condur Nadejda, inginer tehnolog coordonator

Direcţiile principale de activitate ştiinţifică

 • Elaborarea tehnologiilor de fabricare a nanopeliculelor şi templatelor semiconductoare de suprafaţă mare cu morfologie şi proprietăţi optice şi electrice omogene.
 • Elaborarea tehnologiilor de fabricare a materialelor compozite în baza templatelor semiconductoare şi dielectrice, micro- şi nanofirelor semiconductoare şi semimetalice.
 • Caracterizarea optică şi electrică a structurilor epitaxiale şi materialelor compozite.
 • Implementarea templatelor şi materialelor compozite în dispozitive electronice, optoelectronice şi fotonice.

Contacte:

MD-2028, or. Chişinău, str. Academiei 3/3
Telefon/Fax: (+373 22) 28 82 39

Proiecte:

Internaţionale:
1. FP7 MOLD-ERA "Preparation for Moldova's integration into the European Research Area and into the Community R&D Framework Programs on the basis of scientific excellence", coordonator – mem cor. AŞM Tigineanu Ion (2010-2013).

Bilaterale:
1. 10.820.05.11 BF „Materiale şi structuri nanoporoase cu gradient de porozitate variabil pentru aplicaţii în optică şi optoelectronică”, conducător – dr. Ghimpu Lidia (2010-2011).
2. 10.820.05.20 RoF „Tehnologia obţinerii ZnO prin metoda hidrotermală şi a nanostructurilor pe bază de oxid de zinc pentru fabricarea dispozitivelor optoelectronice”, conducător – dr. hab. Rusu Emil (2010-2012).

Din cadrul programelor de stat:
1. 11.836.05.03.A „Elaborarea şi studiul pachetelor asamblate din microfire amorfe şi nanocristaline pentru etichete magnetice de protecţie a purtătorilor de informaţie din hârtie şi plastic”, conducător - mem cor. AŞM Tigineanu Ion (2011-2012).
2. 09.836.05.03A „Elaborări de structuri 2D şi 3D metal-dielectric şi metal-semiconductor pentru aplicaţii electronice şi fotonice”, conducător - mem cor. AŞM Tigineanu Ion (2009-2010).
3. 09.836.05.07F „Elaborarea tehnologiilor cost efective de creştere a straturilor nanodimensionate de ZnO pentru aplicaţii în nanoelectronică şi fotonică”, conducător – dr. hab. Rusu Emil (2009-2010).

Publicaţii recente:

Monografii:

Ursachi, V.; Tighineanu, I.; Manjon, F.J. AIIBIII2CVI4 compounds under high pressure. Ch.: AŞM, 2010. 168 p. ISBN 978-9975969079.

Capitole în monografii:

1.       Tiginyanu, I.M.; Ursaki, V.V.; Rusu, E. V. High-Performance Nanostructured Semiconductor and Metallo-Dielectric Layers for Space Applications. In: High Performance Coatings for Automotive and Aerospace Industries (Materials Science and Technologies). Ed.: Abdel Salam Hamdy Makhlouf, Nova Science Publishers Inc., 2010. (88 p.). ISBN 978-1608765799.

2.      Tiginyanu, I.M.; Lupan, O.; Ursaki, V.V.; Chow, L.; Enaki, M. Nanostructures of Metal Oxides. In: Comprehensive Semiconductor Science and Technology. Ed.: R. Fornari, Elsevier, 2010. (83 p). ISBN 978-0444531438.

Articole în reviste recenzate:

1.       Badinter, E.; Ioisher, A.; Monaico, E.; Postolache, V.; Tiginyanu, I. M. Exceptional Integration of Metal or Semimetal Nanowires in Human-Hair-Like Glass Fiber. Materials Letters. 2010, 64(17), 1902-1904. (IF: 1,748).

2.      Enachi, M.; Stevens-Kalceff, M.; Tiginyanu, I.; Ursaki, V. Cathodoluminescence of TiO2 nanotubes prepared by low-temperature anodization of Ti foils. Materials Letters. 2010, 64 (20), 2155–2158. (IF: 1,748).

3.      Enachi, M.; Tiginyanu, I.; Sprincean, V.; Ursaki, V. Self-organized nucleation layer for the formation of ordered arrays of double-walled TiO2 nanotubes with temperature controlled inner diameter. Physica Status Solidi RRL. 2010, 4(5–6), 100–102. ISSN 1862-6270 online. doi: 10.1002/pssr.201004069 (IF: 2,147).

4.      Lupan, O.; Chai, G.; Chow, L.; Emelchenko, G.A.; Heinrech, H.;  Ursaki, V.V.; Gruzintsev, A.N.; Tiginyanu, I.M.; Redkin, A.N. Ultraviolet photoconductive sensor based on single ZnO nanowire. Physica Status Solidi A 2010, 207(7), 1735–1740. (IF: 1,205).

5.       Lupan, O.; Emelchenko, G.A.; Ursaki, V.V.; Chai, G.; Redkin, A.N.; Gruzintsev, A.N.; Tiginyanu, I.M.; Chow, L.; Ono, L.K.; Cuenya, B.R.; Heinrich, H.; Yakimov, E.E. Synthesis and characterization of ZnO nanowires for nanosensor applications. Materials Research Bulletin. 2010, 45(8), 1026–1032. (IF: 1,812).

6.      Lupan, O.; Guerin, V.M.; Tiginyany, I.M.; Ursaki, V.V.; Chow, L.; Heinrich, H.; Pauporte, T. Well-aligned arrays of vertically oriented ZnO nanowires electrodeposited on ITO-coated glass and their integration in dye sensitized solar cells. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2010, 211(1), 65-73. (IF: 2,362).

7.      Lupan, O.; Ursaki, V.V.; Chai, G.; Chow, L.; Emelchenko, G.A.; Tiginyanu, I.M.; Gruzintsev, A.N.; Redkin, A.N. Selective hydrogen gas nanosensor using individual ZnO nanowire with fast response at room temperature. Sensors and Actuators B. 2010, 144(1) 56–66. (IF: 3,122).

8.      Manjon, F.J.; Gomis, O.; Rodriguez-Hernamdez, P.; Perez-Gonzalez, E.; Munoz, A.; Errandonea, D.; Ruiz-Fuertes, J.; Segura, A.; Fuentes-Cabrera, M.; Tiginyanu, I.M.; Ursaki, V.V. Nonlinear pressure dependence of the direct band gap in adamantine ordered-vacancy compounds. Physical Review B. 2010, 81(19), 195201 (7p). (IF: 3,322).

9.      Radhanpura, K.; Hargreaves, S.; Lewis, R. A..; Sirbu, L.; Tiginyanu, I. M. Heavy noble Gas (Kr, Xe) Irradiated (111) InP Nanoporous Honeycomb Membranes with Superior Optical Nonlinearity and Enhanced Ultrafast All-Optical Terahertz Emission. Applied Physics Letters. 2010, 97(18), 181921. (IF: 3,726).

10.   Volciuc, O.; Monaico, E.; Enachi, M.; Ursaki, V.V.; Pavlidis, D.; Popa, V.; Tiginyanu, I.M. Morphology, luminescence, and electrical resistance response to H2 and CO gas exposure of porous InP membranes prepared by electrochemistry in a neutral electrolyte. Applied Surface Science. 2010, 257(3), 827-831. (IF: 1,576).

11.   Zalamai, V.V.; Ursaki, V.V.; Tiginyanu, I.M.; Burlacu, A.; Rusu, E.V.;  Klingshirn, C.; Fallert, J.; Sartor, J.; Kalt, H. Impact of size upon lasing in ZnO microtetrapods. Applied Physics B. 2010, 99(1-2), 215–222. (IF: 2,167).

12.   Tiginyanu I. M., Foca E., Sergentu V.V., Ursaki V. V., Daschner F., Knöchel R., Föll H., Design and Characterization of Novel Focusing Elements Based on Photonic Metamaterials. J. Nanoelectron. Optoelectron. 2009, vol. 4, p. 20–39. (IF=1.038)

13.   Tiginyanu I. M., Ursaki V. V., Sirbu L., Enaki M., Monaico E., Novel phosphors based on porous materials. Physica status solidi (c). 2009, vol. 6, nr. 7, p.1587-1591. (IF – 1,043)

14.   Ursaki V. V., Zalamai V. V., Burlacu A., Fallert J., Klingshirn C., Kalt H., Emelchenko G. A., Redkin A. N., Gruzintsev A. N., Rusu E. V. and Tiginyanu I. M. A comparative study of guided modes and random lasing in ZnO nanorod structures. J. Phys. D: Appl. Phys. 2009, vol. 42, p.095106 (6). (IF – 2,104)

15.   Ursaki V. V., Burlacu A., Rusu E. V., Postolake V. and Tiginyanu I. M. Whispering gallery modes and random lasing in ZnO microstructures. J. Opt. A: Pure Appl. Opt. 2009, vol. 11, 075001 (6). (IF – 1,742)

16.   Milekhin A., Ursaki V., Sirbu L., Toropov A., Tiginyanu I. and Zahn D. R. T. Raman scattering by porous structures with InAs quantum dots. Phys. Status Solidi C. 2009, vol. 6, nr. 4, p.883 – 885. (IF – 1,043)

17.   Ursaki V. V., Zalamai V. V., Tiginyanu I. M., Burlacu A., Rusu E. V., Klingshirn C. Refractive index dispersion deduced from lasing modes in ZnO microtetrapods. Applied Physics Letters 2009, vol. 95, p. 171101 (3). (IF – 3,726)

18.   Ursaki V. V., Zalamai V. V., Burlacu A., Klingshirn C., Monaico E. and Tiginyanu I. M. Random lasing in nanostructured ZnO produced from bulk ZnSe. Semicond. Sci. Technol. 2009, vol. 24, p.085017 (5). (IF – 1,434)

19.  Ursaki V.V., Zalamai V.V., Burlacu A., Fallert J., Klingshirn C., Kalt H., Emelchenko G. A., Redkin A. N., Gruzintsev A. N., Rusu E.V., Tiginyanu I.M. Guided mode lasing in ZnO nanorod structures. Superlattices and Microstructures 2009, vol. 46, no 3, p. 513-522. (IF – 1,211)

Servicii oferite:

Tipul analizei, serviciului

Aparatele utilizate pentru efectuarea analizei (în cazul utilizării acestora)

Durata efectuării

Costul

Spectrul micro-Raman

Spectrometrul confocal MonoVista CRS, Germania (2009)

≤ 2 zile

-