Laboratorul Structuri cu corp solid

Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies 'D.Ghitu'

Şef de laborator:

Zasaviţchi Efim, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător

Potenţialul ştiinţific:

 • Canţer Valeriu, acad. AŞM, dr. hab. în şt. f.-m., prof. univ., c. ş. p.
 • Popovici Nicolai, dr. hab. în şt. f.-m., prof. univ., c. ş. p.
 • Nicorici Andrei, dr. în şt. f.-m., conf. cercet., c. ş. c.
 • Belenciuc Alexandr, dr. în şt. f.-m., c. ş. s.
 • Bejenari Igor, dr. în şt. f.-m., c. ş. s.
 • Dvornicov Dmitrii, dr. în şt. f.-m., c. ş. s.
 • Guţul Tatiana, c. ş.
 • Şapoval Oleg, c. ş.
 • Todosiciuc Alexandr, c. ş.
 • Cârlig Sergiu, c. ş. st.
 • Maximenco Boris, inginer tehnolog coordonator
 • Petrovici Dionisie, inginer tehnolog coordonator
 • Ermolai Felicia, inginer tehnolog cat.1
 • Ghiţu Irina, inginer tehnolog cat.1
 • Grosu Stela, inginer tehnolog cat.2
 • Savciuc Elena, inginer tehnolog cat.2

Direcţiile principale de activitate ştiinţifică

 • Fizica şi tehnologia materialelor semiconductoare (compuşii A4B6 cristale, straturi subţiri, structuri multistrat);
 • Stările impuritare in compuşii AIVBVI (teorie şi experiment);
 • Fenomene de transport, proprietăţi fotoelectrice, optice
 • Sensori de IR;
 • Nanomateriale şi nanostructuri pe baza materialelor semiconductoare.

Contacte:

MD-2028, or. Chişinău, str. Academiei 3/3
Telefon/Fax: +373 (22) 73 71 97
efim@iieti.asm.md

Proiecte:

Internaţionale:

 1. STCU #5390 “Metalorganic aerosol deposition of complex oxides with enhanced functionalities: atomic-scale compositional tailoring”, conducător Acad. Valeriu Canţer (2011 – 2012).
 2. SNF №IB7320-110921/1New type of sensitive “continuous” focal plane arrays for Terahertz radiation detection: developement of the phyzical principles of operation”, conducător - dr. şt. f.-m. Andrei Nicorici (2005 – 2007).
 3. BMBF Nr.MDA02/002 Spin-polarized electron transport in S/F Nanostructures”, conducător - dr. hab., prof. univ., acad. Valeriu Canţer (2003 – 2006).

Bilaterale:

1.       08.820.06.41RF Mecanismele de stingere a fotoconductivităţii remenente în Pb1-xSnxTe(In), conducător dr. Andrei Nicorici (2008-2009).

2.      06.17CRF „Fotoconductibilitatea semiconductorilor cu banda interzisă îngustă pe baza de telurură de plumb în diapazonul de terahertz”, conducător - dr. hab., prof. univ., acad. Valeriu Canţer (2006 – 2007).

Din cadrul programelor de stat:

1.       11.838.06.07A „Elaborarea sistemului microsatelitului de scanare a suprafeţei terestre”, conducător Acad. Valeriu Canţer (2011 – 2012).

2.      09.836.05.09A „Compozite nanostructurate ale halcogenizilor de plumb şi bismut pentru sisteme de conversie a energiei”, conducător dr. Andrei Nicorici (2009 – 2010).

3.      09.838.06.12A „Elaborarea materialelor, structurilor şi dispozitivelor electronice pentru exploatare în condiţii cosmice”, conducător acad. Valeriu Canţer (2009 – 2010).

4.      07.408.02.09 PA „Materiale nanostructurate termoelectrice compozit cu reţea de nanofire pentru microsisteme de conversie a energiei”, conducător dr. Zasaviţchi Efim (207-2008).

Independente

 

1.       08.819.05.10AEfecte spintronice în nanostructuri semiconductoare cu polarizare electrică”, conducător Cârlig Sergiu (2008-2009).

2.      07.408.35 IND F „Problema impurităţilor magnetice în semiconductori AIVBVI  cu banda interzisă îngustă”, conducător - Alexandru Todosiciuc (2007).

Transfer tehnologic

 1. 07.407.55T „Implementarea tehnologiei de laborator pentru evaluarea randamentului reagentului pirotehnic folosit în lucrările de influenţă activă asupra proceselor hidrometeorologice”, conducător - dr. şt. f.-m., conf. cercet. Efim Zasaviţchi (2007-2008).

Publicaţii recente:

Manuale:

 

Nicorici, A; Nicorici, V.; Nedeoglo, D. Culegeri de probleme la fizica semiconductoarelor. Ch.: Centrul Ed.-poligr. al U.S.M., 2010. 116 p. ISBN 9975-70-336-4.

Articole ştiinţifice:

 

1.       Bejenari, I.;  Kantser, V.; and Balandin, A.A. Thermoelectric properties of the electrically gated bismuth telluride nanowires. Physical Review B. 2010, 81, 075316. (IF: 3,322).

2.      Bejenari, I.;  Kantser, V.; Balandin, A.A. Electric field effect on thermoelectric properties of cylindrical Bi2Te3 nanowires. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2010, 12(4), 900-903. (IF: 0,577).

3.      Todosiciuc, A.; Nicorici, A.; Gutsul ,T.; Gramm, F.; Braginsky, L.; Shklover, V. Turnable PbTe nanocolloids and nanolayer: HTSP precipitation, spectra properties and light-hole band lowering due to quantiyation. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2010, 12(8), 1720 – 1728. ISSN 1454-4164. (IF: 0,577).

4.      Todosiciuc, A.; Nicorici, A.; Gutsul, T.; Gramm, F.;  Braginsky, L.; Shklover, V. Study of Temperature-Based Synthesis of PbTe Nanoparticles and Their Interactionwith Surfactant. Romanian Journal of Information Science and Technology. 2010, 13(1), 84–97.

5.       Gutsul, T; Petrenko, P.; Zubareva, V.; Lipkowski, J.; Kravtsov, V. Synthesis and crystal structure of novel mixed-valence hexatungstate salt. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, 9(2), 181 – 185.

6.      Zasavitsky, E.A. The aerodynamic stand for research of ice-forming characteristics of reagents. Moldavian Journal of the Physical Sciences. 2010, 9(2), 237-242.

7.      Акимов А. Н., Беленчук А. В., Климов А. Э., Качанова М. М., Неизвестный И. Г., Супрун С. П., Шаповал О. М., Шерстякова В. Н., Шумский. В. Н. Тонкопленочные структуры PbSnTe:In/BaF2/CaF2/Si для монолитных матричных фотоприемных устройств дальнего ИК-диапазона. Письма ЖЭТФ. 2009, vol. 35, p. 88-96.

8.      Moshnyaga V., Gehrke, K. Lebedev, O. I. Sudheendra, L. Belenchuk, A. Raabe, S. Shapoval, O. Verbeeck, J. Van Tendeloo, G. & Samwer, K. Electrical nonlinearity in colossal magnetoresistance manganite films: Relevance of correlated polarons. Phys. Rev. B. 2009, vol. 79, 134413

9.      Calizo I., Bejenari I., M. Rahman, G.Liu, A.A.Balandin. Ultraviolet Raman Spectroscopy of Single and multi-layer Graphene. J. Appl. Phys. 2009, vol. 106, 043509.

10.   Shapoval O., Belenchuk A., Fedorov A., Kantser V., Zasavitsky E.  X-ray diffraction analysis of PbTe/SnTe superlattices grown on Si(111) substrates. Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. 2009, vol. 11, p. 2078 – 2082.

11.   Кожанов А.Е., Никорич А.В., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р. Проводимость твердых растворов Pb1-xSnxTe(In) в переменном электрическом поле. ФТП. 2006, vol. 40, nr. 9, p. 1047-1050.

12.   Leon M., Serna R., Levcenko S., Nateprov A., Nicorici A., Merino M., Arushanov E. Optical characterization of CuIn3Se5, CuGa3Se5 and CuGa5Se8 crystals by spectroscopic ellipsometry. Phys. Stat. Sol. A. 2006, vol. 203, p.2913 – 2918.

13.   Kozhanov A.E., Nikorich A.V., Ryabova L.I., Khokhlov D.R. Conductivity of Pb1−xSnxTe:In solid solutions in an ac electric field. Semiconductors.  2006, vol. 40, nr. 9, p 1021-1024.

14.   Leon M. Serna R., Levcenko S., Nateprov A, Nicorici, A., Arushanov E. Modeling the optical constants of Cu2In4Se7 and CuGa3Se5. Journal of Applied Physics. 2007, vol. 101, p. 013524 -1..4-4

15.   Leon M., Serna R., Levcenko S., Nateprov A., Nicorici A., Merino J.M., Arushanov E. Dielectric functions and fundamental band gaps of Cu2In4Se7, CuGaSe5 and CuGa5Se8 crystals. Journal of Physics D: Applied Physics. 2007, vol. 40, 740.

16.   Кожанов А.Е., Никорич А.В., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р., Дмитриев А.В., Shklover V. Фотопроводимость твердого раствора Pb0.75Sn0.25Te(In) в переменном электрическом поле. ФТП. 2007, vol. 41, nr. 6, p. 683-686.

17.    Romcevic N., Stoyanovic D., Romcevic M., Khokhlov D.R., Hadzic M., Nikorich A.V. Raman spectroscopy of Pb0.75Sn0.25Te(In) single crystal. Journal of Alloys and Compounds. 1007, vol. 436, p. 38 – 42.

18.   Jovovic V., Thiagarajan J.P., Heremams T., Komisarova T., Khokhllov D., Nicorici A. Low temperature thermal, thermoelectric, and thermomagnetic transportin indium rich Pb1−xSnxTe alloys. Journal of Applied Physics. 2008, vol. 103, 053710.

19. 

Khokhlov D., Ryabova L., Nicorici A., Shklover V., Ganichev S., Danilov S., Bel’kov V. Terahertz photoconductivity of Pb1−xSnxTe(In). Applied Physics Letters. 2008, vol. 93, p. 264103-1 -264103-3.

Servicii oferite:

Tipul analizei, serviciului

Aparatele utilizate pentru efectuarea analizei (în cazul utilizării acestora)

Durata efectuării

Costul

Evaluarea randamentului agentului pirotehnic (iodură de argint), folosit în lucrările de influenţă activă asupra proceselor hidrometeorologice, estimarea capacităţii şi activităţii de formare a gheţii a agenţilor pirotehnici.

Stand aerodinamic mic, care oferă posibilitatea de a modela condiţiile dinamice în laborator, similare condiţiilor de “însămânţare“ a norului cu agentul pirotehnic prin intermediul rachetei

Testarea profundă a agenţilor pirotehnici se execută în termen de cel mult 10 zile/1 compoziţie

Preţul pentru serviciile date este negociabil şi depinde de tipul de reactiv,  volumul şi tipul parametrilor de testare