Laboratoarele Institutului de Zoologie

Institute of Zoology

Laboratoarele Institutului de Zoologie sunt dotate cu microscoape, lupe binoculare, balanţe, inclusiv analitice, frigidere, termostate, distilatoare, computere şi cu echipament specific în corespundere cu direcţiile de cercetare a laboratoarelor.

Denumirea structurii (laborator, centru, sector)

Echipamentul aflat în dotare

Servicii prestate

Gradul de acreditare

Laboratorul de Entomologie

Microscoape "Leica", MBS-10,

Servicii de consultanţă în domeniul determinării insectelor dăunătoare sănătăţii umane, culturilor agricole, spaţiilor urbane verzi, pădurilor, etc.

Recomandări de combatere a dăunătorilor şi insectelor parazite.

-

Laboratorul  de Parazitologie şi Helmintologie

Microscop trinocular cu videoadapter

 PWN 107

Evidenţierea şi examinarea obiectelor, măsurarea, fotografierea şi includerea lor în banca de date.

-

Analizator biochimic Stat Fax 1904 Plus

Determinarea conţinutului de fermenţi, electroliţi, proteine şi a substanţelor organice şi neorganice din serul sanguin.

-

Laboratorul de Apicultură

Stupină experimentală dotată cu echipament de creştere artificială şi însămânţare instrumentală a reginelor (mătcilor)

 

1. Certificarea materialului genitor apicol, determinarea purităţii rasei de albine.

2. Bonitarea complexă a familiilor de albine, determinarea capacităţilor morfo-productive a acestora, selectarea loturilor de prăsilă pentru reproducerea mătcilor.

3. Producerea şi comercializarea mătcilor de prăsilă

4. Producerea şi comercializarea roiurilor la pachet.

5. Elaborarea Planului de selecţie şi ameliorare genetică a efectivelor familiilor de albine în  stupină.

6. Servicii de consultanţă în creşterea şi exploatarea familiilor de albine.

Atestat de producere a materialului genitor apicol

Laboratorul de Ecologie a Mamiferelor

 

Evidenţa faunei cinegetice, aprecierea cotelor şi termenilor de vânătoare;

Evidenţa şi evaluarea speciilor invazive;

Prognoza dăunătorilor culturilor agricole

-

Laboratorul Hidrobiologie şi Ecotoxicologie

Spectrometru de absorbţie atomica AAS AAnalyst 400 cu accesorii

Analiza metalelor şi nemetalelor în apele naturale, reziduale, soluţii, soluri, roci, produse alimentare  şi alte materiale biologice.

Servicii de instruire şi consultantă metodologică privind calitatea apei.

-

Caz cromatograf cu două detectore Clarus 500 FID ECD cu accesorii

 

Analiza conţinutului substanţelor organice: pesticide, detergenţi, substanţe petroliere, etc. în apele naturale, reziduale, soluţii, soluri, roci, produse alimentare  şi alte materiale biologice

-

Spectrofotometru T 80, UV-VIS cu set de software

 

Cercetările ecologice, chimice, biochimice: investigarea calităţii apei (potabile, naturale, reziduale), produselor alimentare, componenţei deşeurilor (industriale, menajere ), determinarea intoxicaţiei endogene, etc.

-

Sistemul de digestie Berghof Speed Wave Four.

Sistemul de digestie a diferitor materiale ( biologice, soluri, roci,etc)- digestia probelor pentru analiza metalelor şi altor sustanţe chimice

-

Sistem de epurare acizilor Berghof BSB-939-IR

Sistem de epurare apei şi acizilor pentru analize chimice prin utilizarea echipamentului performant

-

Laboratorul Sistematica şi Filogenie Moleculară

Incubator cu răcire BVT friocell 55

Incubatorul cu răcire destinat în special termostatării cu precizie a condiţiilor de păstrare a eşantioanelor biologice.

Intruneşte toate cerintele cetrificate de calitate pentru asigurarea unei incubări  constante.

Este dotat cu 5 programe de menţinere dirijată a temperaturii.

-

Etuva Binder ED 53

Etuva este destinată sterilizării eficiente a ecipamentului de laborator. (biologie moleculară).

Controlul procesat al temperaturii şi timpului, afişează temparatura actuală şi cea selectată, programare temperature, programe timp pînă la 99 ore şi 99 minute, funcţie de încălzire a pornirii.

-

Stereo microscop Bel ingineering cu cameră

Stereomicroscopul Bel ingineering cu cameră digitala. Poate fi conectat la calculator pentru vizualizarea imajinilor, care pot fi transmise la distanţă prin reţiaua INTERNET.

Permite vizualizarea, stocarea şi prelucrarea biometrică a obiectelor zoologice de 0,2-15 mm.

-

Balanţa analitică Sartogosm – model CE 124C

Pentru efectuarea măsurărilor cantitative de mare precizie a eşantionelor biologice.

Determinarea masei biologice precise.  Itroduce  coeficientului de corecţie. Capacitatea maximă de cîntărire 120g. Precizia de cîntărire 0,0001g.

-

Laboratorul poate presta servicii care se referă la studierea polimorfismului genetic şi testarea patogenilor transmisibili din corpul căpuşelor ixodide şi insectelor din diferite familii (Curculionidae, Ixodidae, Culicidae, Apidae).  Testarea eşantioanelor biologice la prezenţa patogenilor transmisibili.

-