Laboratoarele Institutului de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică

Institute of Plant Protection and E cologic Agriculture

 

Denumirea structurii (laborator, centru, sector)

Echipamentul aflat în dotare

Servicii prestate

Gradul de acreditare

 

Laboratorul Prognoze, Analize Economice şi Ecologice

 

Sistemul de monitorizare Agroexpert-

 

 

Programul de calculator BioClass

 

Programul de calculator OptimClass

 

 

Programul de calculator BioClass

 

1.                  Monitorizarea factorilor de mediu pentru suportul deciziilor în agricultură

2.                  Prognoza  dezvoltării bolilor şi dăunătorilor  culturilor agricole

3.                  Clasificarea agro-ecologică a terenurilor agricole

4.                  Estimarea riscului în domeniul agriculturii

5.                  Modelarea spaţială şi temporală a dezvoltării culturilor agricole şi organismelor dăunătoare

Produse şi tehnologii aprobate de Centrul de Stat pentru Omologare Produselor de Uz Fitosanitar

Laboratorul Biotehnologia Producerii Mijloacelor Biologice

·         Fermentatoare,

·         pH-metru,

·         Uscătorii a biomasei,

·                   Utilaj pentru creşterea controlată a insectelor

·         AgroExpert,

·                   Microscoape optice planice şi stereoscopice

1.                  Analiza stării fitosanitare a culturilor agricole în vederea elaborării schemelor de protecţie integrată a lor

2.                  Producerea şi realizarea mijloacelor de protecţie microbiologică a culturilor agricole:

·         rizoplan,

·         trihodermin,

·         paurin,

3.                Consultanţa serviciilor legate de protecţia integrată a culturilor agricole

4.                Testarea mijloacelor de protecţie a culturilor agricole în vederea omologării lor în Republica Moldova

Produse şi tehnologii aprobate de Centrul de Stat pentru Omologare Produselor de Uz Fitosanitar

Laboratorul

Tehnologii Ecologice şi Standardizare

·                   Utilaj pentru creşterea controlată a insectelor

·         AgroExpert,

Microscoape optice planice şi stereoscopice

1.             Analiza stării fitosanitare a culturilor agricole în vederea elaborării schemelor de protecţie integrată a lor

2.                 Analiza rezistenţei populaţiilor dăunătorilor culturilor multianuale la insectoacaricidele contemporane din clasele organofosforice,piretroizilor sintetici, neonicotinoizilor şi inhibitorilor sintezei de chitină.

3.                Consultanţa serviciilor legate de protecţia integrată a culturilor agricole

4.                 Testarea mijloacelor de protecţie a culturilor agricole în vederea omologării lor în Republica Moldova

Produse şi tehnologii aprobate de Centrul de Stat pentru Omologare Produselor de Uz Fitosanitar

Laboratorul Chimie SBA

Evaporator IR-1M, Cromatograf Chrom 5, Pompă vacuum RV-40/21, 

Balanţă KERN EMB 600-2,

Balanţă MARC ser.L 522

 

Maşină de uns clei  KM Maşină de uns clei  KM

1. Producerea feromonilor sexuali şi prepararea formelor preparative pentru dăunătorii principali ai culturilor agricole:

 - molia strugurilor;

 - viermii merelor, oriental şi prunului;

 - păduchele de San-Jose; 

 - molii sucitoare a frunzelor:  Archips rosana, Adoxophyes orana, Archips podana, Pande mis ribeana, Hedya nubiferana;

 - buhele fructificaţiilor, verzei şi semănăturilor. 

 - Dăunătorii produselor depozi tate: Plodia interpunctella, Ephestia kuehniella, Ephestia elutella

2. Producerea capcanelor feromonale şi a suporturilor cu clei adeziv

Produse şi tehnologii aprobate de Centrul de Stat pentru Omologare Produselor de Uz Fitosanitar

Laboratorul de Fitofarmacie şi Ecotoxiologie

 

 

1.            Implementarea tehnologiei de aplicarea a parazitului Trihogramma spp. În sistemele de protecţie integrată a culturilor agricole.

2.            Consultaţii în privinţa aplicării capcanelor feromonale şi a entomofagilor în sistemele de protecţie integrată a culturilor agricole.

 

Laboratorul de Fitopatologie

 

1.            Determinarea  stării  fitosanitare la culturile agricole ce  ţine de nuvelul şi gradul de atac de către agenţii patogeni Organizarea şi petrecerea seminarelor  de profil şi consultaţiilor pentru specialiştii  gospodăriilor agricole în domeniul protecţiei plantelor.

2.             Producerea şi realizarea preparatelor biologice , formula condiţională lichidă, pentru protecţia culturilor agricole: Trichodermin.,  Gliocladin., Conioterin.,

Produse şi tehnologii aprobate de Centrul de Stat pentru Omologare Produselor de Uz Fitosanitar

Laboratorul Protecţia Integrată şi Mecanizare AŞM

 

1.            Implementarea tehnologiei de aplicarea a substanţelor biologic active şi preparatelor bioklogice în protecţia culturilor pomicole şi viţei de vie.

2.            Consultaţii în privinţa aplicării capcanelor feromonale pentru determinarea stării fitosanitare şi pronosticul dezvoltării daunătorilor culturilor agricole

 

Laboratorul

Culturilor de Sorg

 

1 Acordul  de consultări şi colaborare  cu agenţi economici privind cultivarea culturilor de sorg şi procesarea materiei prime din ele (boabe 6-8 t/ha, biomasă 80- 100 t/ha, must glucidic (14- 16%)  50- 60 t/ha) în produse alimentare (crupe, făină, amidon, sirop glucidic, sare de lămîe, etc.), furajere (masă verde, fîn, cornaj, silos) şi energetice  (bioetanol, biogaz, biodiezel şi brichete pentru foc).

2. Colaborare cu agenţi economici privind înmulţirea seminţei calitative de generaţia întîi a hibrizilor omologaţi a culturilor de sorg.

 

Aprobarea Comisiei de Stat de omologare a Soiurilor de Plante