Laboratorul de Spectroscopie Atomică

Institute of Chemistry

 

Echipamentul aflat în dotare

Servicii prestate

Gradul de acreditare

 

Spectrometeru de  absorbţie atomică ААS – 1, AAS-1N

 

Spectrofotometru

Spekol -221, Spekol-11

 

 

 

Determinarea elementelor chimice: К, Na, Sr,  Fe, Ca, Mg, Mo, Sn, Ag, Ti, Pd,  Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Cr, Al, Mn, Fe,  Si, V, As şi  com-ponentelor chimice:NO3-, NO2-, NH4+, SO4-2, PO4-3, F- în deferite obiecte de analiză : plante, sol, roci, ape subterane şi de suprafaţă, compuşi coordinativi, cărbuni activi, vinuri, divinuri, sucuri, produse alimentare, propolis, polen, material de origine animală, metale şi aliaje, solutii tehnologice, etc.

Obiectivele, care sunt realizate:

1.Pentru producătorii apelor îmbuteliate din R. Moldova - studierea compoziţiei chimice a apelor subterane şi a stabilităţii acestora;

2.Pentru importatorii de apă minerală şi potabilă - efectuate analize chimice pentru confirmarea conţinutului de pe etichetă, cât şi determinarea conţinutului de elemente toxice.

3. Analiza eficacităţii purificării apelor cu diferite metode.

4. Studierea influenţei micro- şi macrocomponenţilor asupra calităţii vinurilor şi divinurilor şi îmbunătăţirea lor.

5. Studierea compoziţiei materialelor de construcţii, zgurei, rocilor pentru întreprinderile industriale din R. Moldova.

6. Analiza preparatelor farmaceutice

7. Autentificarea cristalului

8.Analiza compoziţiei chimice a apelor subterane şi de suprafaţă la nivel regional

9. Schimbarea micro- şi macrocompoziţiei chimice a plantelor la hrănirea şi prelucrarea acestora cu diferite preparate

10. Studierea compoziţiei chimice a solurilor, rocilor şi sedimentelor.

11.Analiza compuşilor coordinativi în scopul stabilirii structurii şi compoziţiei acestora.

 

Are certificat de acreditare Nr SNA MD CAECP LÎ 01006

Valabil pînă 17.02.2015