Laboratorul Agrochimia Solului şi Nutriţia Plantelor

Institute of Pedology and Agrochemistry „N. Dimo”

Sef de laborator:
Lungu Vasile, conf. cerc., dr. în agricultură

Potentialul stiintific: 

  • Andrieş Serafim, academician
  • Leah Nicolai, cerc. ştiinţific
  • Ciochină Vitalie, cerc. şt. stagiar
  • Toma Varvara, inginer coordonator
  • Savin Elena, inginer coordonator
  • Panu Vera, inginer coordonator


Contacte:
Institutul de Pedologie si Agrochimie „Nicolae Dimo”
Laboratorul Agrochimia Solului si Nutritia Plantelor,
str. Ialoveni 100, et. I, MD-2070,
mun. Chisinau, R. Moldova
Tel: (+373 22) 28 48 43, 28 48 37,
Fax: (+373 22) 28 48 55

Directia stiintifica: Sporirea fertilitatii efective a solurilor si optimizarea nutritiei minerale a plantelor agricole prin implementarea unor sisteme de fertilizare eficiente economic si inofensive din punct de vedere ecologic;
Scopul cercetarilor: studierea regimurilor nutritive, bilantului de macro si microelemente pentru optimizarea nutritiei minerale a plantelor.

Sarcinile:
• evaluarea si prognoza starii regimurilor nutritive functie de tipul, subtipul de sol si nivelul de fertilizare;
• stabilirea masurilor si procedeelor de optimizare a regimului nutritiv a solului;
• evaluarea sporului in recolta si calitatea productiei a culturilor agricole in functie de sol si sistemele de fertilizare;
• formarea calitatii productiei agricole prin optimizarea nutritiei minerale a plantelor de cultura;
• evaluarea bilantului elementelor biofile si humusului in agricultura;
• estimarea eficacitatii economice la aplicarea diferitor sisteme de fertilizare a solului in asolamentele de camp:
• stabilirea dozelor si epocilor optime de aplicare a ingrasamintelor minerale la fertilizarea culturilor agricole;
• protectia mediului ambiant de poluare cu nutrienti la aplicarea fertilizantilor;

Importanta practica:

sporirea productivitatii culturilor agricole cu 35-40%. Rezultatele obtinute au fost incluse in urmatoarele elaborari : instructiuni metodice privind diagnoza sistemului sol –planta a nutritiei minerale la grau de toamna Chisinau 1993;instructiuni metodice privind cercetarea agrochimica a solurilor. Chisinau 1994; normative privind doze optime de ingrasaminte minerale si sporul in recolta a principalelor culturi agricole, Chisinau, 1994; recomandari privind aplicarea ingrasamintelor pe diferite soluri in asolamente de camp in perioada postprivatizationala. Chisinau, 2001;instructiuni metodice perfectionate pentru determinarea si reglarea bilantului de elemente biofile in solurile Moldovei, Chisinau, 2001;recomandari privind aplicarea ingrasamintelor pe diferite soluri in asolamentele de camp, Chisinau, 2002;programul complex de valorificare a terenurilor degradate si sporirea fertilitatii solurilor: partea II, sporirea fertilitatii solurilor, Chisinau, 2004.
Echipament si metode de cercetare: l. Statiunea experimentala de pedologie, ecologie si agrochimie din comuna Ivancea, raionul Orhei, fondata in 1964, cu suprafata totala de 176 ha.2.Statiunea experimentala de agrochimie din comuna Grigorievca, raionul Causeni, fondata in 1961, cu suprafata de 22 ha. Experientele fac parte din reteaua internationala de experimente de camp de lunga durata EuroSomnet.

Experienta de camp

Cartograma fosforului


Publicatii:
1. Andries S.V. Tiganoc . A, Donos V. Lungu N. Leah Recomandari privind aplicarea ingrasamintelor pe diferite soluri in asolamentele de camp, Chisinau, 2001;
2. Andries. S. Dehumification and chemical degradation of Republic Moldova soils International. Conference Soils under Global Change. Book of Abstracts Constanta. Romania, 2002, p.123 (0,1)
3. Andries. S. Soil conservation measures for diminution pollution of the river Lapusna with nutrients. The Second International Conference on Ecological Chemistry. . Chisinau, 2002, p.200-202
4. Andries. S. Strategy improving the Agriculture Research and Development System in there Republic of Moldova 2002-2010. Chisinau, 2002, pag. 39-71
5. Andries. S. Starea fondului funciar, masurile de protectie si folosire rationala. J. „?????», 2003.
6. Andries S.. Caracteristica agrochimica si reglarea regimelor nutritive a solului. Buletinul Academiei de Stiinte a Moldovei. Stiinte biologice, chimice si agricole, nr.1 (292), Chisinau, 2004, p.81-86,
7. Andries S.. Programul complex de valorificare a terenurilor degradate si sporirea fertilitatii solurilor. Partea II. Sporirea fertilitatii solurilor. Chisinau, Pontos, 2004 . 128 p
8. Donos. A. Influenta ingrasamintelor complexe cu adaus de microelemente asupra productivitatii culturilor de camp pe cernoziom obisnuit. In culegerea „Protectia plantelor. Realizari si perspective”. Chisinau, 2004, p. 188-190.
9. Donos. A. Productivitatea culturilor de camp in functie de aplicarea sistematica si indelungata a ingrasamintelor in asolamente pe cernoziomul obisnuit. Lucrarile conferintei internationale stiintifice-practice „Cultura plantelor de camp – rezultate si perspective”, Balti, 2004, p.249-250
10. Lungu V. Effect of organic and mineral fertilization systems on crop productivity and fertility of grey forest sil GCTE Report 7 Wallingford – 2001 p. 93)
11. Lungu V . Stabilirea nivelurilor optime de nutritie minerala a solurilor pentru obtinerea productiei scontate si de calitate de grau de toamna. Conf. „Problema calitatii graului de toamna in Moldova”. Balti,2002.
12. Leah N.. Diagnoza nutritiei cu azot la graul de toamna cultivat in conditii de irigare pe cernoziom obisnuit. Tezele rapoartelor conferintei stiintifice „Problema calitatii graului de toamna in Moldova” 28 iunie, m. Balti, 2002, p. 32-33).

Proiecte
In cadrul laboratorului se indeplinesc 4 proiecte de cercetare dezvoltare :
I. Proiecte in cadrul programelor de Stat: 1. Elaborarea recomandarilor privind mentinerea fertilitatii solurilor la cultivarea sorgului zaharat si utilizarea masei vegetale si a deseurilor rezultate din obtinerea sucului si etanolului ca ingrasaminte organice; 2.Proiectul „Solul”. Evaluarea conditiilor naturale si antropice care provoaca degradarea solurilor si elaborarea recomandarilor practice de atenuare a consecintelor factorilor ecopedologici nefavorabili
II. Proiecte institutionale: Evaluarea starii regimurilor nutritive si managementul nutrientilor pe diferite tipuri si subtipuri de sol in asolamente de camp;
III. Proiecte internationale: Proiectul Controlului Poluarii in Agricultura sustinut financiar de Fondul Ecologic Global si administrat de Banca Mondiala, Proiectul EuroSomnet.

Servicii oferite:

 

Tipul analizei/serviciului

Aparate utilizate pentru efectuarea analizei/serviciului

Durata efectuării, zile

Costul, lei

Cercetarea  agrochimică de bază a solurilor cu întocmirea studiului, cartogramelor şi paşapoartelor

Sonde pentru recoltarea probelor de sol la diverse adâncimi, fotocolorimetre

În dependenţă de volumul lucrărilor 5-7

Contractual

Diagnoza sol-plantă a nutriţiei minerale a principalelor culturi agricole

pH metru, spectrofotometru; fotocalorimetru

În dependenţă de cantitatea de probe 3-7

Contractual

Evaluarea bilanţului elementelor nutritive în asolament, gospodărie, câmp

Balanţe electronice, calcimetru; dispozitiv de ardere a plantelor

În dependenţă de cantitatea de probe 3-7

Contractual

Elaborarea sistemelor de fertilizare a culturilor agricole

Lucrări în teren - estimări; Calculatoare

În dependenţă de scop şi sarcini 7-8

Contractual

Elaborarea  complexului de măsuri privind majorarea fertilităţii solurilor şi productivităţii culturilor agricole

Lucrări în teren - estimări; Calculatoare

În dependenţă de scop şi sarcini 6-8

Contractual

Testarea îngrăşămintelor industriale

 

În dependenţă de tipul de îngrăşăminte şi analiză

În dependenţă de volumul lucrărilor 5-7

Contractual