Laboratorul de Biochimie şi Fiziologie

Institute of Plant Industry „Porumbeni”

 

Sef de laborator:
Rotari Eugen, doctor în biologie

Potentialul stiintific:
Rotari A.I. – dr.hab. în biol., consultant ştiinţific
Anţibor I.A. – dr.în boil., cercet.şt.superior
Bounegru S. – cerc.şt.stagiar
Fratea Svetlana – agronom
Adamciuc A.N. – inginer chimist (pe contract)

Personal tehnic:
Boaghe Maria - laborant superior
Pleşca Valentina - laborant superior
Jitari Liliana - laborant superior

Contacte:
Adresa: 4834, s.Paşcani, r-nul Criuleni,
tel./ fax: (+373 22) 24-55-71, tel. în laborator 0248 93-525,
e-mail: ifporumbeni@rambler.ru,
pagina-web: www.porumbeni.md.

Directiile stiintifice:

 • compozitia biochimica a culturilor de profil (porumb, sorg, culturi legumicole, cartof);
 • identificarea genotipului la porumb;
 • studierea rezistentei porumbului la temperaturi stresante;
 • obtinerea, studierea si multiplicarea cartofului semincer devirozat.

Scopul cercetarilor:

 • studierea compozitiei biochimice la culturile de profil si selectarea formelor cu calitati nutritive inalte si rezistente la temperaturi stresante pentru incercarile Comisia de Stat si omologare;
 • aprecierea gradului de hibridare la semintele F1 de porumb si sorg dupa markerii moleculari proteici pentru realizare si gradul de rudenie in procesul crearii liniilor consangvinizate de porumb pentru ameliorare;
 • obtinerea si micropropagarea materialului semincer de cartof devirozat prin cultura in vitro a meristemei apicale.

Importanta practica: In colaborare cu alte laboratoare ale ICSPS – elaborarea recomandarilor de cultivare a culturilor de profil si producerii semintelor de calitate inalta.

Publicatii:

 1. Rotari A., Micu V., Comarova G., Manolii V., Partas E.CV. Particularity of endosperm structure genes effect on amylose content in starch of maize// Maize and Sorghum EUCARPIA. VIII International conference on Maize and Sorghum genetics and breeding at the end of the 20th century. Belgrade Yugoslavia, June 4-9, 2000.p.112.
 2. Has Voichita, Cabulea I., Has I., Rotari A., Musteata S. Determinismul genetic al calitatii la porumbul zaharat // In.: " Cercetari de Genetica Vegetala si Animala“. Vol.VI. S.C. Agris - Redactia revistelor agricole. S.A. Fundulea-Rom`nia, 2000, pp.177-192.
 3. Has Voichita, Rotari A. Determinarea relatiei dintre unele linii consangvinizate sugarz-1 create la S.C.A. Turda// Rezum.lucr. celui de al XXI-lea Simp. National de Genetica Vegetala si Animala. Cluj-Napoca, 2000, pp.16-17.
 4. Comarov Galina, Rotari A. Biotehnologia ca baza crearii ecotehnologiilor noi in rezolvarea problemelor dezvoltarii durabile ale agriculturii Moldovei. // Rezum. Celui de al IV-lea Simp. Intrn. “Cercetarea multidisciplinara regionala”. Timisoara - Romania, 200.
 5. Palii A., Tiganas V., Rotari A. Comarov Galina. Cercetari privind expresia genei wx la porumb // Rezum. lucr. celui de-al XXI-lea Simpozion Natuional de Genetica Vegetala si Animala. Cluj-Napoca, 2000, pp. 21-22.
 6. Palii A., Rotari A., Zgardan D., Comarov Galina. Expresia genelor structurii endospermului la nivelul metabolitilor endogeni ai embrionilor imaturi de porumb inoculati ulterior in cultura “in vitro” // Lucrari Stiint. UASM. Vol.9. Chisinau, 2001. P.78-82.
 7. Комарова Г.Е., Ротарь А.И., Клименко Н.В. Изучение сомаклональной изменчивости в потомстве растений-регенерантов кукурузы //Mater.Congr.II. Societatea de Fiziologie si Biochimie Vegetala din R.Moldova "Fiziologia si Biochimia Plantelor la inceput de Mileniu: Realizari si perspective. Chisinau, 2002, p.281-284.
 8. Rotari A.I., Antibor I.A., Ojoga Oxana, Iliev P., Comarov Galina. Studierea soiurilor de cartofi, cultivati in Moldova cu scopul insanatosirii lor dupa metoda meristemei apicale // Bul. AS a Moldovei, stiinte biol., chim. si agricole, Nr.3 (288), Chisinau, 2002, p. 204-209.
 9. Комарова Г., Ротарь А., Карайванов Г., Палий А., Клименко Н. Изучение сомаклональных вариантов кукурузы для их использования в селекционном процессе // Bul. AS a Moldovei, stiinte biol., chim. si agricole, Nr.3 (288), Chis., 2002, p. 144-148.
 10. Antibor I., Ojoga Oxana, Rotari A. Tehnologia obtinerii materialului initial insanatosit de cartof // Mater. Simpoz. "Tehnologii biologice avansate si impactul lor in economia Moldovei" din 31 octombrie 2002. Ed.AGEPI, Chisinau, 2002, p. 36-38.
 11. Комарова Г.Е, Згардан Д.Е., Ротарь А.И., Палий А.Ф. Изучение роли эндогенных аминокислот в проявлении экспрессии генов структуры эндосперма по морфогенетической реакции незрелых зародышей кукурузы // Мат. II-ой международной научно-практич.конференции «Сельскохозяйственная биотехнология». Горки – Респ. Беларусь, 2002. Стр.203-206.
 12. Палий А.Ф., Згардан Д.Е., Ротарь А.И., Комарова Г.Е. Специфика морфогенетической реакции незрелых зародышей кукурузы с генами о2, su2, wx и их нормальных аналогов в культуре “in vitro” // Мат. II-ой международной научно-практич.конференции «Сельскохозяйственная биотехнология». Горки – Респ. Беларусь, 2002. Стр.253-255.

Informatia suplimentara:
Laboratorul este acreditat de catre organul de Acreditare si Atestare a Republicii Moldova (Certificat Nr. SNC MD CN00 42 0172 din 12.12.2003)

Conform domeniului de acreditare laboratorul efectueaza urmatoarele servicii:

 

Tipul analizei, serviciului

Aparatele utilizate pentru efectuarea anaqlizei (în cazul utilizării acestora)

Durata efectuării

Costul pentru o mostră, lei

1. Puritatea biologică a materialului semincer de porumb şi sorg (SM 233.2003 – elaborat de acest laborator):

- tipicitatea liniilor

- gradul de hibridare a seminţelor       hibride de prima generaţie F1

Aparate de electroforeză verticale, sursă de curent electric, termostat, etuvă, centrifugă, complet echipament  şi chimicalii necesare

2 mostre în 3 zile câte 150-160 boabe la fiecare mostră

 

 

1800.00

2. Gradul de rudenie (distanţa genetică) a liniilor consangvinizate de porumb şi sorg (SM 233.2003)

Analize electroforetice  şi densitometria electroforegrmoregramelor cu densitometrul (modelul SL SL-2D/1D UV/VIS  -  SUA).

10 mostre/zi, la fiecare mostră - 2 EForegranme

 

 

100.00 .

3. Germinaţia  şi energia de creştere a seminţelor  -

     GOST P 52 235-2005

Ciuvete de masă plastică, termostat, hârtie de filtru

20 mostre/10 zile

80.00

4.Analize biochimice la porumb, sorg, tutun etc:GOST P 508.17-95

-  proteina (GOST 13496.2-91

- grăsimea (GOST13496.15-97

- amidon

- carotinoizi

 - cenuşa brută

- celuloza brută

-  zahăr total

- zahăr reductibil

- dextrine

- nicotină

- albumine în tutun

- substanţa uscată/umiditate      (GOST  13 496..80

   Analiza apei (staţia de purificare)

       - amoniu (NH4+)

       - pH

       - Substanţe suspendate, mg/dm3

       - Rizidul uscat, mg/dm3

IC-analizator(Modelul 4250, SUA),

Aparat Kieldhdal

Aparat Soxlet

Polarimetr (saharimetr)

Spectrofotometru SF-26

Sobă mufel

Dulap de uscat– to 200oC 

Metod cu titrare

Metode cu titrare

Metode cu titrare

Metode analitice clasice

Aparat Kieldhdal

Dulap de uscat– to 200oC 

 

 

Metode analitice clasice

pH-metru

 Dulap de uscat– to 200oC 

Dulap de uscat– to 200oC 

 

 

 

10 mostre/2zile

20 mostre/3zile

10 mostre/zi

10 mostre/zi

20 mostre/zi

6 mostre/zi

6 mostre/zi

6 mostre/zi

10 mostre/zi

10 mostre/zi

5 mostre/zi

20 mostre/zi

 

 

10 mostre/zi

15 mostre/zi

10 mostre/zi

10 mostre/zi

 

 

 

77.00

86.00

70.00

76.00

40.00

83.00

70.00

77.00

67.00

88.00

68.00

95.00

 

 

18.00

12.60

36,00

45.00