Laboratory for Microbiology and Tuberculosis Morphology

Institute of Phtisiopneumology ,, Chiril Draganiuc,,

 

Sef de laborator:
Crudu Valeriu, dr. în medicină, conferenţiar cercetător

Potentialul stiintific:

 • Crudu Valeriu, dr. în medicină, conferenţiar cercetător
 • Moraru Nicolae, dr. hab. în medicină, conferenţiar universitar
 • Haidarli Ion, dr. hab. în medicină, conferenţiar cercetător
 • Romancenco Elena
 • Stratan Ecaterina

Contacte:
Institutul de Ftiziopneumopogie „Chiril Draganiuc”,
Laboratorul Microbiologia si Morfologia tuberculozei,
str. C. Varnav, 13,
MD 2025, Chisinau, Tel.: (+373 22) 73 82 50
e-mail: valcrudu@mail.md

Directia stiintifica:

Elaborarea si perfectionarea metodelor de laborator in diagnosticul microbiologic al tuberculozei si altor maladii pulmonare; studierea variabilitatii agentului patogen, virulentei si patogenitatii formelor L-micobacteriene; studierea chimiorezistentei MBT catre preparatele antituberculoase; studierea unor complecsi sintezati noi cu activitate antimicrobiana, antifungica si antituberculoasa.

Scopul cercetarilor:
Studierea fenomenului de rezistenta antituberculoasa, studierea unor complecsi coordonativi noi cu activitate antituberculoasa.

Importanta practica:
Elaborarea unui sistem unic computerizat de monitorizare a rezistentei antituberculoase pe plan national, perfectionarea si standardizarea metodelor microbiologice de diagnosticare a tuberculozei rezistente si multirezistente la etapa actuala in republica.

Echipamente si metode de cercetare:

BD ProbeTecTM Amplificare isotermica (SDA) in fluorescenta si detectie rapida

 • Randament de lucru major – 564 rezultate in 8 ore de lucru
 • Siguranta in exploatare
 • Amplificare si detectie simultana
 • Securitate in exploatare (sistem inchis)
 • Metoda isotermica
 • Simplu in exploatare
 • Posibilitate utilizare de soft EpiCenter, LIS

BACTEC MGIT 960 Pentru multiplicarea si izolarea micobacteriilor Testarea sensibilitatii M.tuberculosis catre preparatele antituberculoase de linia 1 Sistem absolut automatizat Rezultate rapide si tehnologie fluorescenta neinvaziva Economie de timp si resurse Rezultatele sunt obtinute cu o rapiditate de 2-3 ori mai mare decat la metoda de rutina

Publicatii:

 1. Crudu V.,Timbalari Gh, Burinschi V, Ghinda S., Golisceva. Impact of multidrug resistant tuberculosis. // International Journal Tuberculosis and Lung Diseases, v.7, nr. 11, 2003, p.183.
 2. Crudu V.,Timbalari Gh, Burinschi V, Ghinda S., GoliscevaO. Evaluation of tuberculosis epidemic situation in the Republic of Moldova during 1990 – 2002. // International Journal Tuberculosis and Lung Diseases. v.7, nr. 11,2003, p. 208
 3. Crudu V.,Timbalari Gh, Burinschi V, Ghinda S., Golisceva O. Assessment of treatments outcomes in patients with pulmonary TB in the DOTS strategy // International Journal Tuberculosis and Lung Diseases. v.7, nr. 11, 2003, p.228.
 4. Crudu V., Tapcov V. New complex compounds with anti-tuberculosis activity. // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, V.169, nr.7, April 2004, p. 136.
 5. Crudu V., V.Laticevschi, Burinschi V. Tuberculosis Resistance in Moldovan Prison. // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, V.169, nr.7, April 2004, p. 378.
 6. Crudu V., V.Laticevschi , Burinschi V. Tuberculosis resistance in Moldovan prison before and after DOTS implementations. // International Journal Tuberculosis and Lung Diseases. v.8, nr. 11,2004, p.83.
 7. Crudu V.,Timbalari Gh, Burinschi V, Ghinda S., Golisceva O. Tuberculosis resistance in the republic of Moldova before and after DOTS implementations. // International Journal Tuberculosis and Lung Diseases. v.8, nr. 11, 2004, p.203.
 8. Crudu V. Serviciul microbiologic in diagnosticul tuberculozei. Microscopia. // Curs de instruire pentru medicii de familie si asistenti medicali. Chisinau, 2004. (3)
 9. Crudu V. Soltan V., Golisceva O. Estimation of the MDR-TB disease burden in Republic of Moldova. // International Journal Tuberculosis and Lung Diseases. v.9, nr. 11, 2005, p. 257.
 10. Balteanu L, Nepoliuc L., Ignat R., Crudu V., Burinschi V. Controlul tuberculozei la nivelul asistentei medicale primare. // Curs de instruire pentru medicii de familie si asistenti medicali, Chisinau, 2005.

Proiecte internationale:

 • IUATLD „Srveillance of anti-tuberculosis drung resistance in Moldova 2005 - 2007”.
 • TB­PAN­NET/ TBNET: Studiu clinic al tuberculozei rezistente la medicamente în Europa. Proiect de Colaborare FP7-HEALTH-2007-B. Coordonator: Daniela M. Cirillo, MD, Ph.D, Head, Emerging Bacterial Pathogens Unit UniversitàVita-Salute San Raffaele, Milan, Italy. Centrul de Cercetare Borstel, Germania. Durata: 01/01/2009-31/12/2013.
 • U01 AI077957-01. NIAID RFA-AI-08-001: “Testele rapide pentru aprecierea rezistenţei şi depistarea tuberculozei cu rezistenţă extinsă”. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (US). San-Diego. Coordonator: Antonino Catanzaro, profesor. Durata: 01/10/2009-31/06/2014.

Informatia suplimentara:

Laboratorul este acreditat de catre organul de Acreditare si Atestare a Republicii Moldova (Certificat Seria P nr. 005, din 19 ianuarie 2006) si de catre Laboratorul Supranational de Referinta in Microbiologia Tuberculozei din or. Borstel, Germania (Forschungszentrum Borstel, Leibniz-Zentrum f?r Medizin und Biowissenschaften, Nationales Referenzzentrum f?r Mykobakterien, FORSCHUNGSZENTRUM BORSTEL, PARKALLEE 18, 23845 BORSTEL).

Laboratorul efectueaza calitativ si la pret redus urmatoarele lucrari:

 • Examene microscopice pentru depistarea MBT din produse patologice – microscopia simpla - coloratia Ziehl-Neelson.
 • Examene microscopice pentru depistarea MBT din produse patologice – microscopia fluorescenta.
 • Insamantari pe medii nutritive pentru izolarea culturilor pure de M.tuberculosis.
 • Insamantari pe medii nutritive lichide pentru izolarea culturilor pure de M.tuberculosis prin metoda BACTEC MGIT 960.
 • Identificarea culturilor izolate de micobacterii.
 • Testarea sensibilitatii M.tuberculosis catre preparatele antituberculoase de linia 1.
 • Testarea sensibilitatii M.tuberculosis catre preparatele antituberculoase de linia 2.
 • Testarea sensibilitatii M.tuberculosis catre preparatele antituberculoase de linia 1 prin metoda BACTEC MGIT 960.
 • Tipizarea tulpinilor de micobacterii nontuberculoase.
 • Evidentierea si studierea formelor L-micobacteriene.
 • Investigatii bacteriologice pentru izolarea florei nespecifice si determinarea agentului patogen cu aprecierea sensibilitatii.
 • Examinari de depistare a florei fungice.
 • Investigatii sanitaro-epidemiologice.
 • Bioprobe.
 • Cercetari citologice; Investigatie morfopatologica de diagnostic a materialului biopsic endoscopic, a materialului biopsic prin punctie, prin incinzie, enucleare a proceselor patologice. Citologia exfoliativa (cercetarea celulelor atipice in cadrul examenului profilactic).

Tarifele pentru servicii sunt stabilite în Catalogul unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale (Monitorul Oficial nr. 21-24/47 din 01.02.2008).