Laboratory for Immunology and Immunochemistry

Institute of Phtisiopneumology ,, Chiril Draganiuc,,

 

Sef de laborator:
Ghinda Serghei, dr.hab. în medicină, professor cercetătoro

Potentialul stiintific:

 • Ghinda Serghei, dr. hab. în medicină, profesor cercetător
 • Procopisin Larisa, dr. în medicină, conferenţiar cercetător
 • Privalova Elena, dr. în biologie, conferenţiar cercetător
 • Chiroşca Valentina, dr. în biologie, conferenţiar cercetător
 • Brumaru Albina, dr. în medicină
 • Rotaru-Lungu Corina
 • Rotaru Natalia
 • Barbuţa Ala

Contacte:
Institutul de Ftiziopneumopogie „Chiril Draganiuc”,
Laboratorul de Imunologie si Imunochimie,
str. C. Varnav, 13,
MD 2025, Chisinau,
Tel.: (+373 22) 899078, 899079
e-mail: imspifp@mail.md, ifp@mednet.md

Directia stiintifica:

Imunologia si imunodiagnostica tuberculozei, bolilor pulmonare nespecifice, imunomodularea si imunocorectia, crearea si investigarea remediilor cu proprietatii imunomodulatoare.

Scopul cercetarilor:
Studiul mecanismelor de dereglare a reactivitatii imunologice si rezistentei naturale, imunomodularea si imunocorectia.

Importanta practica:
Cultivarea materialului primar pentru producerea industriala a biomasei cu continut maxim prognozat de aminoacizi imunoactivi, microelemente cu obtinerea in baza ei a imunomodulatorelor autohtone. Elaborarea recomandarilor in privinta utilizarii lor in corectia dereglarilor reactivitatii imunologice si rezistentei naturale.

Echipamente si metode de cercetare:

Un set de aparataj pentru analiza imunoenzimatica:
Ultra Microplate Reader ELX 808IV;
Incubator/Shaker 50X;
Microwell System firmei Organon Teknika

Publicatii:

 1. Гинда С.С. Зависимость сенсибилизации к специфическим и неспецифическим антигенам от индивидуального типа иммунного реагирования у больных туберкулезом легких. // Проблемы туберкулеза. 1990, № 9, с. 58-60.
 2. Кирошка В., Шинкарева Т., Литвинов В., Черноусова Л., Гинда С.С., Гильбурд Б. Характеристика спектра антительного ответа на антигенные детерминанты Mycobacterium tuberculosis методом иммуноблотинга. // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1991, № 1, с. 61-63.
 3. Шинкарева Т.,Кирошка В., Гинда С.С. Гильбурд Б. Специфические антитела к различным микобактериальным антигенам у больных туберкулезом легких. // Лабораторное дело. 1991, № 4, с. 59-62.
 4. Сапожник К.Г., Гинда С.С., Саiн Д.О. Хайдарли I.Н.Цикулюючi имунi комплексi i метатуберкульозний пневмосклероз. // Украiнський пульмонологiчний журнал, Вiнниця, 1995, nr. 2, c. 72-73.
 5. Rudic V, Gudumac V., Diug E., Bulimaga V., Chiriac T., Ghinda S., Crudu D., s. a. Tehnologia de obtinere a preparatului BioR si studiul actiunii imunomodulatorii „in vitro”. // Analele stiintifice USMF „N.Testemitanu”, Chisinau, 2004, vol. 1, p. 138-144.
 6. Ghinda S. Cercetarea comparativa a tiparii tulpinilor Mycobacterium tuberculsis, rezistente la rifampicina si izoniazida, cu ajutorul diferitelor metode biologico-moleculara. // Sanatate publica, economie si management in medicina. Chisinau, 2004, nr. 2, p. 30-32.
 7. Rudic V., Gudumac V., Diug E., Bulimaga V., Chiriac T., Ghinda S., s. a. Tehnologia de obtinere a preparatului BioR si studiul actiunii imunomodulatorii „in vitro”, // Anale stiintifice USMF „N.Testemitanu. Chisinau, vol. 1, 2004, p. 138-144
 8. Chinda S., Darii V., Romanciuc D., Brumaru A. Adaptogenele ca imunoregulatori – mecanizmul lor de actiune. Anale stiintifice USMF „N.Testemitanu”. Chisinau, vol. 1, 2004, p. 148-154.
 9. Rudic V., BulimagaV., S.Ghinda, ChiriacT., Ghelbet V., Darii V., Gulea A., Ciapurina L., Melnic S. Tehnologii de obtinere a noi bioremedii imunomodulatoare de origine algala. // Buletinul academiei de stiinte a Moldovei (stiinte biologice, chimice si agricole)”, vol. 3 (294), 2004, p. 95-100.
 10. Ghinda S., Rudic V., Darii V., Bulimaga V., Chiriac T., Parii A. Actiunea preparatului BioR asupra reactivitatii imunologice si rezistentei naturale la bolnavii cu tuberculoza pulmonara „in vitro”. // Buletinul academiei de stiinte a Moldovei (stiinte biologice, chimice si agricole), v. 3 (294), 2004, p. 100-107.

Proiecte internationale:
Incheiat contract de colaborare stiintifica cu Laboratorul Diagnostic al Centrului Stiintifico-Practic de Combatere a Tuberculozei al Directiei Sanatatii Moscova (sef laborator – А. Мороз, profesor) la tema: „Studierea influentei imunomodulatorilor de generatie noua asupra reactivitatii imunologice si rezistentei naturale in tuberculoza pulmonara”.

Informatia suplimentara:
Laboratorul este acreditat de catre organul de Acreditare si Atestare a Republicii Moldova (Certificat Seria P nr. 039, eliberat la 25 noiembrie 2010).

Laboratorul efecteaza calitativ si la pret redus urmatoarele lucrari:

 • Investigarea complexa a reactivitatii imunologice si rezistentei naturalre.
 • Investigarea influentei remediilor cu proprietati imunomodulatoare si alte remedii asupra reactivitatatii imunologice si rezistentei naturale.
 • Imunodiagnostica specifica a deregrarilor reactivitatii imunologice si rezistentei naturale.

Tarifele pentru servicii sunt stabilite în Catalogul unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale (Monitorul Oficial nr. 21-24/47 din 01.02.2008).