Diagnostic Funcţional şi Instrumental al Bolilor Mixte (pulmonare şi cardiovasculare)

Institute of Phtisiopneumology ,, Chiril Draganiuc,,

 

Sef de laborator:
Simionica Iurie, dr. in medicina, conferentiar cercetator

Potentialul stiintific:
Simionică Iurie, dr. în medicină, conferenţiar cercetător
Martîniuc Costantin, dr. în medicină, conferenţiar cercetător
Scaleţchi Valentina, dr. în medicină
Colun Tatiana

Contacte:
Institutul de Ftiziopneumopogie „Chiril Draganiuc”,
Laboratorul Diagnosticul functional si instrumental al bolilor mixte
(cardiovasculare si pulmonare),
str. C. Varnav, 13,
MD 2025, Chisinau, Tel.: (+373 22) 89 90 77
e-mail: imspifp@mail.md, ifp@mednet.md

Directia stiintifica:

Elaborarea si perfectionarea metodelor functionale si instrumentale in diagnosticul patologiilor cailor respiratorii superioare si inferioare.

Scopul cercetarilor:
Studierea morfopatologiei endoscopice a leziunilor bronhiilor mici si stabilirea frecventei si localizarii semnelor de inflamatie nespecifica si specifica. Studierea mecanicii si ventilatiei pulmonare, metabolismului gazos. Determinarea rolului cailor respiratorii superioare in dezvoltarea patologiilor pulmonare.

Importanta practica:
Elaborarea si implementarea indicatiilor si contraindicatiilor de aplicare a metodelor de sanare endobronhica a patologiilor pulmonare, a metodelor optime de diagnostic si tratament al patologiilor cailor respiratorii superioare prin care se va diminua considerabil recurentele maladiilor bronhopulmonare si atinge mai lesne insanatosire clinica.

Echipamente si metode de cercetare:

Duo Diagnost
Complex radiodiagnostic „Philips”
cu destinatie pentru investigatii radiodiagnostice telecomandate
Spirolab G
destinat pentru testarea functiei respiratiei pulmonare
(metoda screening)

Publicatii:

 1. Мартынюк К. Влияние ингибитора aнгиотензин превращающего фермента Эднит на давление в легочной артерии у больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких и артериальной гипертонией // Туберкулез сегодня: проблемы и перспективы. Научные труды и материалы, посвященной памяти М. М. Авербаха, Москва, 2000, c.145-146.
 2. Гаркуша-Божко Ю., Симионика Ю., Унгуряну В., Мартынюк К. К вопросу о коррекции артериальной гипоксемии при некоторых заболеваниях легких и сердца Туберкулез сегодня: проблемы и перспективы. Научные труды и материалы, посвященной памяти М. М. Авербаха. Москва, 2000, p. 146-147.
 3. Martiniuc C. The use of moexipril in patients with steroid-dependent bronchial asthma and heart failure. // The 63rd National Congress of Cardiology. Rome, Italy, 2002, p. 281-282.
 4. Ababii I., Sandul A., Tudor E., Ungureanu V., Garcusa-Bojco Iu. Actiunea polipotomiei asupra mecanicii respiratiei pulmonare. // Anale stiintifice ale USMF “N. Testemitanu” Chisinau, 2000, p. 212-215.
 5. Тудор Е. Гистопатологическая и ультраструктурная характеристика носовых полипов // Вестник оториноларингологии, № 11, Москва, 2002, с. 269-270.
 6. Tudor E., Sandul A., Tambalari Gh., Garcusa I. Evaluarea functiei mecanicii respiratiei pulmonare la pacienti cu polipoza rinosinuzala. // Anale stiintifice ale USMF “Nicolae Testemitanu”, vol.3. Chisinau, 2003, p. 223-26.
 7. Ungureanu V. Dinamicul mecanicii respiratiei posttratament DOTS al tuberculozei pulmonare (cazuri noi). // Actualitati in diagnosticul si tratamentul tuberculozei si bolilor pulmonare nespecifice. Chisinau, 2003, p. 236-241.
 8. Simionica Iu. Explorarea endoscopica longitudinala in tuberculoza pulmonara infiltrativa. // Actualitati in diagnosticul si tratamentul tuberculozei si bolilor pulmonare nespecifice. Chisinau, 2003, p. 95-99.
 9. Simionica Iu. Fibrobronhoscopia in diagnosticul leziunilor endoscopice si impactul lor asupra evolutiei tratamentului tuberculozei pulmonare. // Actualitati in diagnosticul si tratamentul tuberculozei si bolilor pulmonare nespecifice. Materialele Conferintei a X a ftiziopneumologilor din RM, Chisinau, 2004, p. 107-110.
 10. Tudor E. Tuberculoza laringelui. // Actualitati in diagnosticul si tratamentul tuberculozei si bolilor pulmonare nespecifice. Materialele Conferintei a X a ftiziopneumologilor din RM, Chisinau, 2004, p 66 –69.

Informatia suplimentara

Laboratorul este acreditat de catre organul de Acreditare si Atestare a Republicii Moldova (Certificat Seria P nr. 039, eliberat la 25 noiembrie 2010).

Laboratorul efectueaza calitativ si la pret redus urmatoarele lucrari:

 • Investigatii ale mecanicii si ventilatiei pulmonare, ale metabolismului gazos.
 • Investigatii radiodiagnostice telecomandate cu radioscopie, radiografie si tomografie conventionala
 • Endoscopie diagnostica si curativa (bronhoscopie cu biopsie, cu aspirare pentru citologie si bacterioscopie; curativa cu inlaturarea corpilor straini, cu lavaj bronsial, cu inlaturarea tumorilor, cu stoparea hemoragiilor).
 • Investigatii electrocardiografice
 • Examinare otorinaloringologica

Tarifele pentru servicii sunt stabilite în Catalogul unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de către instituţiile medico-sanitare publice republicane, municipale şi raionale (Monitorul Oficial nr. 21-24/47 din 01.02.2008).