Laboratory for Programming Systems

Institute of Mathematics and Computer Science

Şef de laborator:

Constantin CIUBOTARU, doctor în informatică

Potenţialul stiintific:

• Cojocaru Svetlana, doctor habilitat în informatică, cercetător ştiinţific principal,
• Rogojin Iurie, doctor habilitat în informatică, cercetător ştiinţific principal,
• Colesnicov Alexandru, doctor în informatică, cercetător ştiinţific coordonator,
• Magariu Galina, doctor în informatică, cercetător ştiinţific coordonator,
• Boian Elena, doctor în informatică, cercetător ştiinţific coordonator,
• Burţeva Ludmila, doctor în informatică, cercetător ştiinţific coordonator,
• Verlan Sergiu, doctor habilitat în informatică, cercetător ştiinţific superior,
• Alhazov Artiom, doctor în informatică, cercetător ştiinţific superior,
• Rogojin Vladimir, doctor în informatică, cercetător ştiinţific,
• Verlan Tatiana, cercetător ştiinţific,
• Demidova Valentina, cercetător ştiinţific,
• Malahov Ludmila, cercetător ştiinţific,
• Tofan Tatiana, inginer coordinator,
• Petic Mircea, cercetător ştiinţific stagiar,
• Grabov Evghenii, inginer programator,
• Macari Veaceslav, inginer programator, doctorand,
• Bruc Natalia, inginer programator, doctorand,
• Ivanov Sergiu, inginer programator, student,
• Palade Olga, inginer programator, masterand,
• Gîscă Veronica, inginer programator, masterand.

Contacte:

Institutul de Matematica si Informatica,
Laboratorul „Sisteme de programare”
str. Academiei 5, of. 330.
Tel.: 73-80-73
Fax: 73-80-27
e-mail: chebotar@math.md

Directii stiintifice:

 • Bazele teoretice ale informaticii (modele formale de calcul, gramatici si limbaje formale, algebra computationala);
 • Tehnologia elaborarii produselor program (metode, medii avansate de dezvoltare a sistemelor de programare, metodologii si tehnologii integrate pentru elaborarea produselor program, sisteme de prelucrare a datelor nestructurate);
 • Procesarea limbajului natural;
 • Modelare si sisteme de simulare.

Potentialul logistic:

Parcul de calculatoare al laboratorului include 6 statii de lucru SUN Microsystems, inclusiv 2 statii performante SUN Blade 2000, 2 statii SUN Blade 150, 14 calculatoare PC Pentium, 10 calculatoare Notebook, proiector multimedia

Scopul cercetarilor:

Elaborarea si fundamentarea teoretica a modelelor formale de calcul, metodelor efective de elaborare a produselor program, procesare a textelor si calcul simbolic in scopul automatizarii si intelectualizarii sferelor de aplicare a calculatorului pentru cele mai largi categorii de utilizatori.

Importanta practica:

 • Elaborarea sistemelor informatice aplicative: dictionare electronice polifunctionale, corectoare si analizoare morfologice, sisteme de instruire asistate de calculator, sisteme de calcul simbolic.
 • Contributii la informatizarea societatii: sisteme de gestionare a proiectelor tehnico-stiintifice, produse program adaptate pentru suportul accesului public la Internet.

Rezultate obtinute:

Bazele teoretice ale informatici. Modele formale de calcul

 • S-au propus noi modele formale de calcul bazate pe principii biomoleculare : modele ADN, sisteme TVDH, reţele de procesoare evolutive, P sisteme (membranare) tranziţionale, comunicative, polimorfice, cu inserţie-deleţie, cu reguli ”splicing”, cu membrane active, cu replicaţii.
 • S-a demonstrat că reţelele de procesoare evolutive cu două noduri şi instrucţiuni de inserţie şi deleţie reprezintă modele formale de calcul capabile să genereze limbaje nerecursive. Pentru P sisteme cu inserţie-deleţie s-au propuse măsuri noi de complexitate bazate pe lungimea contextelor şi s-a demonstrat completitudinea computaţională pentru deleţie minimală independentă de context şi inserţie cu context unidirecţional.
 • S-a propus un model nou de procesare a arborilor prefixaţi folosind P-sisteme cu şiruri şi membrane active. În baza acestui model s-au elaborat algoritmi de căutare şi completare a dicţionarului.

Algebra computationala

 • S-a elaborat un sistem de calcul simbolic necomutativ, care efectueaza calculul bazei Groebner, al rezolutiei Anick, al seriilor Hilbert, prezice comportamentul multimii infinite de obstructii in baza unei parti finite a ei.
 • A fost elaborat algoritmul de generare a mediului de calcul bazat pe criteriile acţiunilor frecvente. S-au elaborat metode de intelectualizare a interfeţelor pentru sistemele de calcul simbolic. S-au obţinut rezultate noi în domeniul elaborarării sistemelor orientate obiect de procesare a textelor şi de elaborare a interfeţelor.

Procesarea limbajului natural

 • A fost elaborată o bază de date cu resurse lingvistice reutilizabile ale limbii române http://www.math.md/elrr/. Concomitent cu dicţionarul electronic în volum de circa 1 000 000 de cuvinte, resursele inserează informaţie morfologica, sintactica, sinonime si traduceri română-engleză, română-rusă.
 • A fost creată o platformă tehnologică de construire a sistemelor adaptabile de instruire asistată de calculator bazate pe resurse lingvistice reutilizabile. S-au soluţionat problemele orientării sistemelor informaţionale pe domenii de aplicare şi categorii de utilizatori.

Publicatii naţionale

1. Capitole în monografii 1
2. Articole în reviste categoria B 21
3. Articole în reviste categoria C 1
4. Teze ale comunicatelor la conferinţe ştiinţifice naţionale 21
5. Referate prezentate la conferinţe ştiinţifice naţionale publicate integral 3
  Total 47

Publicaţii internaţionale

1. Capitole în monografii publicate peste hotare 9
2. Articole în reviste internaţionale cu factor de impact 54
3. Articole în culegeri internaţionale (recenzate) 56
4. Articole în culegeri electronice editate în stăinătate (recenzate) 9
5. Referate prezentate la conferinţe ştiinţifice internaţionale publicate integral 36
6. Comunicări prezentate la conferinţe ştiinţifice internaţionale (1-3 pagini) 17
7. Teze de doctor publicate, preprinturi 5
  Total
186

Proiecte internationale (2006-2010):

 • Grant Nr 1023505 „Generalised Gröbner basis calculation and algebraic applications, Swedish Royal Academy of Sciences (Calculul bazelor Gröbner generalizate şi aplicaţii algebrice, Academia Regală Suedeză)”, conducătorul proiectului: Cojocaru Svetlana, doctor habilitat în informatică, durata: 2003-2006.
 • INTAS Nr. 05-104-7633” RoLTech. „Platform for Romanian Language Technology: resources, tools and interfaces (RoLTech. Platformă pentru Tehnologia Limbii Române: resurse, instrumente şi interfeţe)”, conducătorul proiectului: Ciubotaru Constantin, doctor în informatică, durata: 2006-2008.
 • INTAS Nr. 05-104-7553 „Interface generating toolkit for symbolic computation systems (Instrumentar de generare a interfeţelor pentru sistemele de calcul simbolic)”, conducătorul proiectului: Cojocaru Svetlana, doctor habilitat în informatică, durata: 2006-2008.
 • Grant Nr. FDS 06-127 „Non-commutative aplications of Computer Algebra Systems, Swedish Royal Academy of Sciences (Aplicaţii necomutative ale sistemelor de calcul simbolic, Academia Regală Suedeză)”, conducătorul proiectului: Cojocaru Svetlana, doctor habilitat în informatică, durata: ianuarie 2007 – decembrie 2007.
 • MIF1-CT-2006-021666 MolCIP: „Molecular Computing and Intractable Problems, European Commission, FP6, Marie Curie Incoming International Fellowship program”, executorul proiectului: Rogojin Iurie, doctor habilitat în informatică, Universitatea Rovira I Virgili, Tarragona, Spania, durata: 01.06.2007 – 31.05.2009.
 • STCU 4032 „Power and efficiency of natural computing: neural-like P (membrane) systems (Puterea şi eficienţa calcului natural: P sisteme (membranare) de tip neuronal)”, conducătorul proiectului: Rogojin Iurie, doctor habilitat în informatică, durata: 2007-2010.
 • STCU nr. 4035 “Informational tools for assistance of sonographic examinations”, conducătorul proiectului: Constantin Gaindric, doctor habilitat în informatică, durata: 2007- 2010.
 • MDA 08/008 „Standardizarea imaginilor prin abordare de tip "Data Warehouse" pentru asistarea de calculator a examinării sonografice a zonei abdominale” din cadrul Programului comun de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării al Germaniei, conducătorul proiectului: Burţeva Ludmila, doctor în informatică, durata: 2009.
 • Managementul resurselor Informaţionale şi Asistarea Cooperărilor Ştiinţifice inter-Academice şi a Managementului cooperărilor între Academia de Ştiinţe a Moldovei si Academia Română (MIACSAM)”, Proiect din cadrul Programului comun de cercetare între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Academia Română, conducătorul proiectului: Cojocaru Svetlana, doctor habilitat în informatică, durata: 2010 – 2012.

Proiecte/granturi nationale (2006-2010):

 • 06.411.005A „Sisteme informatice: teorie şi aplicaţii”, proiect instituţional, conducătorul proiectului: Ciubotaru Constantin, doctor în informatică, durata: 2006-2010.
 • ”Aplicaţii ale Resurselor Reutilizabile pentru Tehnologia Limbajului Natural”, grant in cadrul Programului de Stat „Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic al Societăţii Informaţionale în Republica Moldova”, conducătorul proiectului: Ciubotaru Constantin, doctor în informatică,durata: 2006.
 • „Calcul Celular – Calcul biomolecular la nivelul celulelor vii”, grant in cadrul Programului de Stat „Elaborarea suportului stiintific si tehnologic al Societatii Informationale in Republica Moldova” conducătorul proiectului: Rogojin Iurie, doctor habilitat în informatică, durata: 2006.
 • „Sistem informatic pentru diagnosticul ultrasonografic”, grant in cadrul Programului de Stat „Elaborarea suportului stiintific si tehnologic al Societatii Informationale in Republica Moldova” , conducătorul proiectului: Gaindric Constantin, doctor habilitat în informatică, durata: 2006.
 • 06.411.03.03P „Aplicaţii ale Resurselor Reutilizabile pentru Tehnologia Limbajului Natural” din cadrul Programului de Stat "Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic în edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova" cu direcţia strategică "Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării", conducătorul proiectului: Ciubotaru Constantin, doctor în informatică, durata: 2006-2007.
 • 08.815.08.01A „Sistem informaţional pentru managementul ştiinţific al instituţiei de cercetare” din cadrul Programului de Stat "Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic în edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova" cu direcţia strategică "Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării", conducătorul proiectului: Magariu Galina, doctor în informatică, durata: 2008-2009.
 • 08.815.08.03A „Instrumentar multimedia pentru facilitarea promovării artei moldoveneşti (arta muzicală)” din cadrul programului de stat "Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic în edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova" cu direcţia strategică "Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării", conducătorul proiectului: Cojocaru Svetlana, doctor habilitat în informatică, durata: 2008-2009.