Laboratory for Geochemistry GeoLab

Institute of Geology and Seismology

 

Sef de laborator:
Bogdevici Oleg, doctor în ştiinţe geologice şi mineralogice

Potentialul stiintific:
Dina Izmailova - doctor in ştiinţe chimice
Oleg Bolotin - doctor in ştiinţe geologice şi mineralogice
Oleg Cadocinicov – colobarator ştiinţific
Marina Grigoraş – colaborator ştiinţific
Ghene Jalalite - colaborator ştiinţific
Cristea Ion – collaborator ştiinţific

Contacte:
Institutul de Geologie si Seismologie al ASM,
Laboratorul de Geochimie "GeoLab",
str. Academiei 3, of. 133,
Tel: 73-96-36
e-mail: bogdevicholeg@yahoo.com

Directia stiintifica:
Geochimia mediului geologic: componenta chimica a formatiunilor geologice si apelor subterane; geochimia elementelor si substantelor toxice; geoecologie.

Scopul cercetarilor:
Studiul proceselor de migrare, acumulare si transformare ale elementelor si substantelor toxice (metalele grele, pesticidelor, policlorbifenilelor (PCB), hidrocarburilor poliaromatice (PAH) etc.) in obiectele mediului geologic. Evaluarea Riscului de poluare.

Importanta practica:
Elaborarea recomandarilor in privinta diminuarii impactului poluarii cu elemente si compusi toxici, asupra calitatii mediului, produselor agricole si sanatatii populatiei. Evaluarea riscului de poluare.
Caracteristica continutului chimic al formatiunilor geologice si apelor subterane a Moldovei.

Echipament si metode de cercetare:

Spectrometria de Absorbtie Atomica

(Limita de detectie 10-10 – 10-12 grame): metale grele (As, Se, Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Cr, Al, Mn, Fe si altele) prin utilizarea aparatului Aanalyst 800 al firmei Perkin Elmer, (2000) echipat cu corector Zeeman si sistema de generare a hidrurilor de metale (FIAS400)

Cromatografia de Gaze

(Limita de detectie 10-12 – 10-15 grame)pesticide, PCB-uri (PAH) s. A. Echipament – cromatografe Agilent6890 (detectoare ?ECD si FID), si Agilent6890/5973 (detector de masa)

 

Publicatii:

 1. Hannigan R.E., Bogdevich O.P., Izmailova D.N., and Ogendi, G. (2006) Selenium in the Different Environment Media of Moldova. (accepted) Environmental Geology
 2. Богдевич О.П. Измайлова Д.Н. Болотин О.А. (2006) Использование модифицированных сорбентов для удаления трех и пятивалентных ионов мышьяка из водных растворов. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al ASM (in presa)
 3. Измайлова Д., Богдевич О- (2006) Оценка неопределенности при анализе природных объектов методом атомной абсорбции. Buletinul Institutului de Geologie si Seismologie al ASM (in presa)
 4. Bogdevich O. Cadocinicov O. (2005) Determination of PCBs in different matrices from Chisinau Power Plant. Proceeding of Institute of Geophysics and Geology. V. 1, pp. 74-82.
 5. Богдевич О.П., Измайлова Д.Н., Капитальчук М., Тома С.И. (2005) Оценка содержания селена в почвах Молдовы (2005) Buletinul Institutului de Geofizica si Geologie al ASM. Nr. 1, p. 83-87.
 6. Baranov S., Redwing J., Bogdevich O., Cinic B., Izmailov D. (2005) The method of Study the Gallium and Arsenic Losses in Technology of Gallium Arsenate Obtained from Wastes. Moldavian Journal of the Physical Sciences.
 7. Bogdevich O. Cadocinicov O. (2004) PCBs determination in transformer oil by SPE and Gas Chromatography analysis. Moldavian Journal of Physical Sciences. V 3, Nr 2, pp. 226-235
 8. Богдевич О.П., Измайлова Д.Н. (2004) Определение селена в окружающей среде. Cборник докладов международной конференции «Качество и безопасность. Вопросы методологии и метрологии химического анализа» Одесса, 16-19 ноября, стр. 11-15
 9. Богдевич О.П., Кадочников О.П., Измайлова Д.Н. (2004) Использование метода твердофазной экстракции при определении полихлорбифенилов в трансформаторном масле методом газовой хроматографии. Cборник докладов международной конференции «Качество и безопасность. Вопросы методологии и метрологии химического анализа» Одесса, 16-19 ноября, стр. 23-27
 10. Hannigan R.E., Bickford N.A., Bogdevich O.P. (2003) Assessing Essential Fish Habitat in Freshwater Environments using Otolith Microchemistry. Proceeding of Sixth International Symposium&Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States. Prague.
 11. Bogdevich O.P., Hannigan R.E., Izmailova D.N. (2003) Assessment of Natural and Artificial Sources of Selenium in the Environment of Moldova. Proceeding of Sixth International Symposium&Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States. Prague (in press).
 12. Bogdevich O.P., Hannigan R.E., Moraru C.E., Izmailova D.N., Budesteanu S.M., Cadocinicov O.P (2003) "Assessment of Heavy Metal and Selenium concentration in Environment" Proceeding "25 years of Metrology and Automatization Center of Academy of Science" Chisinau, pp. 255-261

Proiecte internationale:

 • MRDA-CRDF project 2001-2003 “Environmental Risk Assessment of Toxic Element Pollution in Agricultural Regions of Moldova and Arkansas”
 • INTAS Collaborative Call with Moldova 2005 (reserve list). Improvement and Quality Assurance of Advanced Analytical Procedures for the Determination of Persistent Organic Pollutants in the E,/b>nvironment (“IQADOPE”)

Informatia suplimentara: Laboratorul este acreditat de catre organul de Acreditare si Atestare a Republicii Moldova (Certificat SNC MD CN00 41 0184)

Laboratorul efectueaza calitativ si la pret redus urmatoarele lucrari analitice:

 • Determinarea calităţii apelor minerale şi potabile prin metode standard;
 • Analiza compuşilor organici (pesticide, PCB, PAH) în diferite obiecte ale mediului ambiant: ape naturale, ape reziduale, soluri, sedimentări contemporane, plante produse agricole şi produse alimentare;
 • Identificarea substanţelor şi impurităţilor în diferite obiecte, prin cromatografie de gaze cu detector de masă;
 • Determinarea elementelor toxice (As, Se, Hg, Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Cr, Al, Mn, Fe) în diferite obiecte: ape naturale şi tehnologice, produse alimentare, produse agricole, soluri, depuneri din ape reziduale, metale şi aliaje.

Echipamentul aflat în dotare

Servicii prestate

Gradul de acreditare

Cromatograful de gaze „Agilent” 6890

Spectrofotometru „Specol-221”,850230

Fotoelectrocolorimetru KFK-2, nr 8402556

Spectrofotometru de absorbţie atomică S180207

Determinarea sub-stanţelor organice în diferite obiecte

Determinarea elementelor chimice  în apă şi soluţie apoase

Determinarea elementelor chimice  în apă şi soluţie apoase

Determinarea elementelor chimice  în apă şi soluţie apoase şi alt.

Acreditat conform cerinţelor ISO 17025