In memoriam. Petru Nedov (25.12.1926 – 19.02.2009)

2009-02-24
 

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă cu adîncă durere că la 19 februarie curent, la vîrsta de 82 ani, a trecut în nefiinţă doctorul habilitat, profesorul universitar Petru Nedov, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, savant notoriu, care şi-a adus o contribuţie esenţială la dezvoltarea fitopatologiei, protecţiei plantelor şi ameliorării viţei-de-vie.

Petru Nedov s-a născut la 25 decembrie 1926 în satul Ciişia, raionul Bolgrad, regiunea Odesa. Primii patru ani de studii i-a făcut la seminarul Teologic din Ismail, următorii patru ani - la Liceul Teoretic „Mihai I” din Cetatea Albă. Studiile universitare le-a realizat la facultatea de biologie a Universităţii de Stat din Moldova. A fost discipol al profesorului, membrului corespondent al A.Ş.M. D. Verderevski.

În 1950 a devenit victima unor denunţuri şi a fost condamnat la 25 ani de detenţie, dintre care 7 i-a ispăşit în lagărele din Vorkuta. În 1957 a fost reabilitat.

Începînd cu anul 1960 a desfăşurat o amplă activitate de cercetare în cadrul Institutului Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Pomiculturii, Viticulturii şi Vinificaţiei, exercitînd funcţiile de laborant superior, cercetător ştiinţific inferior, cercetător ştiinţific superior, şef al secţiei protecţia plantelor.

A activat într-un domeniu de cercetare ştiinţifică foarte dificil – imunitatea plantelor. Pentru prima data descrie noi legităţi: corelaţia dintre caracterele anatomice şi biochimice ale sistemului radicular, dintre cantitatea de microorganisme patogene din sol şi textura granulometrică a acestuia. În premieră a determinat factorii anatomo- morfologici, fiziologo-biochimici şi antimicrobieni, ce condiţionează imunitatea plantelor viţei-de-vie. A implementat pe larg în practică metode de determinare a rezistenţei soiurilor şi formelor viţei-de-vie şi protecţie a plantelor horticole.

Rezultatele cercetărilor sale s-au fructificat în 240 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 monografii. Este deţinător a 16 brevete de invenţie, coautor a 20 de soiuri noi de viţă-de-vie. A participat cu rapoarte ştiinţifice la numeroase congrese şi simpozioane internaţionale (Lisabona, San Francisco, Ialta etc).

Academicianul de onoare Petru Nedov a desfăşurat şi o activitate didactică fructuoasă. În anii 1978-1994 a predat cursul de „Fitopatologia generală, bazele imunităţii şi protecţiei plantelor” la Universitatea de Stat din Moldova. A pregătit 18 doctori în biologie şi agricultură atît în ţară, cît şi peste hotare (Ungaria, Cehoslovacia, Azerbaigean, Rusia etc.).

Profesorul universitar, membrul de onoare al A.Ş.M. Petru Nedov este considerat pe drept personalitate de mare valoare în domeniul ştiinţelor biologice şi agricole. Pentru meritele sale deosebite a fost decorat cu medalia „Meritul civic” (1994), om emerit (1995), ordinul „Gloria Muncii” (1996). În 2004 i-a fost decernat Premiul de Stat al Republicii Moldova.

Membrul de onoare al A.Ş.M. Petru Nedov va rămâne pentru totdeauna în memoria celor care l-au cunoscut.

Gh. Duca, A. Gorodenco, T. Furdui,
I. Tighineanu, M. Şlapac, I. Guceac, B. Gaina,
C. Dadu, N. Ţislinscaia, Gh. Tudorache