Aprecierea internaţională a sаvanţilor din Republica Moldova

2012-04-04
 

La şedinţa sesiunii anuale a Consiliului ştiinţific al Institutului Mediteranean de Fizică Fundamentală (The Mediterranean Institute of Fundamental Physics (MIFP), care a avut loc la 23-24 martie 2012, la Roma savantul din Moldova - profesorul Anatolie Sidorenko, directorul Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost ales membru al acestei organizaţii internaţionale, fiind recomandat de către trei savanţi bine-cunoscuţi din SUA, Anglia şi Olanda - membri ai MIFP.

Înmânând certificatul profesorului Sidorenko, prof. Aldo Di Carlo, membrul Consiliului ştiinţific al MIFP, l-a felicitat şi a remarcat că alegerea în calitate de membru al MIFP este o recunoaştere de către comunitatea ştiinţifică internaţională a contribuţiei ştiinţifice importante a savantului moldovean în studierea fizicii corpului solid şi a supraconductibilităţii nanostructurilor şi va avea ca rezultat o cooperare mai intensă în cadrul programelor internaţionale, inclusiv a celor elaborate de MIFP.

Institutul Mediteranean de Fizică Fundamentală este o organizaţie non-profit, organizaţie non-guvernamentală care are drept sarcină principală (cum este prevăzut şi în Statut) „Formarea şi stimularea dezvoltării cercetărilor internaţionale, prin elaborarea de proiecte de cercetare ştiinţifice şi programe internaţionale, conferinţe, şcoli şi ateliere de lucru”.

Participarea Republicii Moldova la această organizaţie internaţională va facilita procesul de integrare europeană şi de atragere a proiectelor internaţionale în Republica Moldova.

Mai multe informaţii despre structura, activitatea şi obiectivele MIFP pot fi găsite la site-ul:

http://www.mifp.eu
 

* * *

Din Statutul MIFP:
«Scopul principal al MIFP este crearea unui mediu de cercetare stimulant. MIFP este o organizaţie non-profit, organizaţie non-guvernamentală, care oferă o gestionare eficientă şi flexibilă a proiectelor de colaborare internaţională şi programelor de instruire, organizarea de conferinţe internaţionale, ateliere de lucru, şcoli etc.»