„Dimensiunea popoarelor se măsoară prin personalităţile de excepţie ieşite din sânul acestora”

2013-10-16
 

La 15 octombrie 2013, la AŞM a avut loc Şedinţa festivă consacrată aniversării a 85-a din ziua naşterii scriitorului Ion Druţă, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române.

Evenimentul a fost deschis de către preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, care a trecut în revistă cele mai elocvente opere ale scriitorului Ion Druţă. „Ne simţim fericiţi şi ne mândrim cu faptul că suntem contemporani cu un clasic viu al literaturii noastre, dar şi un adevărat fiu al acestui neam, o personalitate publică, un formator de opinii de excepţie, cu un academician activ care are o viziune proprie privitor la dezvoltarea societăţii moldave, dar şi a Academiei noastre”. Domnia Sa l-a decorat din partea Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM cu Diploma „Meritul Academic”.

Preşedintele AŞM a venit cu o iniţiativă, adresată colegilor de la Ministrul Culturii, de a elabora la Horodişte, baştina scriitorului, un Muzeu Literar „Ion Druţă”.

Viceministrul Culturii, dr. prof. Gheorghe Postică a adus sincere felicitări cu ocazia aniversării scriitorului Ion Druţă şi mulţumiri pentru activitatea prodigioasă. „Dimensiunea popoarelor se măsoară prin personalităţile de excepţie ieşite din sânul acestora, prin mărimea şi valoarea lor spirituală. Ion Druţă reprezintă pentru noi o întreagă epocă istorică şi înseamnă trăire în acord cu spiritul neamului”. Viceministrul a prezentat vol. V, VI, proaspăt editate, ale lucrării „Ion Druţă. Opere” şi a precizat că acestea vor fi distribuite în toate bibliotecile din Republica Moldova. Totodată a promis că anul viitor vor fi editate şi vol. VII şi VIII ale acestei lucrări.

M. c. Nicolae Bileţchi a prezentat cartea „Ion Druţă. Vatra Blajinilor”, Bucureşti, 2013, specificând că are momente proaspete, deşi se povesteşte încă o dată despre cei apropiaţi, mama, tata, bunicul, bunica, doar că de data aceasta mai profund şi mai poetic. „A ştiut să revină încă o dată atât de frumos la aceste imagini, la aceşti oameni scumpi şi dragi, mai ales, în contextul în care familiile noastre se destramă. Vorba este că aceste noţiuni se înscriu foarte bine în contextul a ceea ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova”, a remarcat vorbitorul.

În cadrul manifestării a mai fost lansată cartea „Ион Друцэ. Одиночество духа”, Москва, 2013.

Scriitorul-academician Ion Druţă a susţinut o prelegere publică în care a prezentat un portret al imaginii ţării noastre, făcând o trecere în revistă a celor mai evidente probleme pe care le are Republica Moldova. În opinia sa familia este celula principală a societăţii, considerând că anume familia este cea responsabilă de tot ce se întâmplă în societate. Un capitol aparte din discursul său l-a dedicat femeii care a fost lipsită de drepturi.

De asemenea, a fost vernisată o expoziţie de carte şi fotografică consacrată aniversarului.

Centrul Media al AŞM