In Memoriam academician V. Moscalenco

2018-04-02

 

(26.09.1928 – 02.04.2018)

Ilustrul savant Vsevolod Moscalenco s-a născut pe 26 septembrie 1928, în satul Bravicea, raionul Calarași. După absolvirea, în 1946, a școlii medii din or. Orhei a fost admis la studii la Facultatea de Fizică și Matematică a Universității de Stat din Chișinău. În particular, academicianul Vsevolod Moscalenco și-a format renume pe plan internațional prin realizările sale ca fizician teoretician în domeniul fizicii mediilor solide.

Activitatea științifică și metodică acad. V. Moscalenco și-a început-o imediat după absolvirea facultății, în calitate de asistent la Catedra de Fizică Generală a USM, care, în 1953, a devenit ulterior Catedra de Fizică Teoretică. Specialist de perspectivă, care de la bun început a manifestat interes deosebit pentru diferite aspecte ale teoriei polaronilor, în anii 1957-1959 a urmat doctoratul (aspirantura) la Universitatea „M. Lomonosov” din Moscova, avându-l în calitate de îndrumător pe reputatul Nicolai Bogoliubov. Începând investigațiile sale științifice cu subiecte legate de teoria polaronilor, acad. V. Moscalenco nu a rezistat tentației de a se implica activ și în alte aspecte actuale ale fizicii teoretice, ce erau dezvoltate cu succes de colegii săi din Secția de Mecanică Statistică a Institutului de Matematică Steklov – colectivul de cercetători condus de N. Bogolyubov şi a participat activ la dezvoltarea teoriei mecanismului de spuraconductibilitate în metale reale. Anume în acea perioadă, în 1959, apare una din lucrările sale, devenită apoi clasică, în care a fost propus pentru prima dată modelul de supraconductibilitate cu două benzi. Tot în anul 1959, acad. V. Moscalenco și-a susținut cu succes teza de doctor la Institutul de Matematică Steklov din Moscova. După obținerea gradului de doctor în științe revine în Republica Moldova, începându-și activitatea în cadrul Universității de Stat din Moldova, iar din 1961 - în cadrul Institutului de Fizică și Matematică al AȘM, în calitate de șef al Secției de Fizică Teoretică (care a intrat, din 1969, în componența Institutului de Fizică Aplicată cu denumirea de Secție de Fizică Statistică).
 
În Secția, condusă de acad. V. Moscalenco, au fost înrolați și formați mulți tineri talentați, care, sub îndrumarea sa au studiat și elaborat bazele teoretice pentru multe fenomene, considerate pe atunci a fi „pe linia întâi de luptă” ale fizicii – diverse metode și modele teoretice ale fizicii nucleare și fizicii particulelor elementare. Tot în această perioadă, prin participarea sa nemijlocită și grație viziunii sale de perspectivă a început fructuoasa colaborare a fizicienilor din Chișinău cu Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna (IUCN). Cu sprijinul acad. V. Moscalenco peste 20 de tineri talentați din Institut au avut ocazia de a-și continua formarea profesională la IUCN. Ulterior, o parte din acești tinerii cercetători, reîntorși din Dubna, au stat la baza creării Laboratorului Teoria Nucleului Atomic și a Particulelor Elementare al Institutului de Fizica Aplicată, formată în 1975 sub conducerea acad. Moscalenco, care a depus o muncă asiduă pentru convingerea conducerii AȘM în necesitatea dezvoltării cercetărilor în domeniul dat.  

Interesul manifestat pentru fizica particulelor elementare și a nucleului atomic însă nu a diminuat interesul pentru teoria fenomenelor în medii solide. În anii 1964-1966,  acad. V. Moscalenco a urmat postdoctoratul la Universitatea „M. Lomonosov” din Moscova, iar în 1967 susține cu brio teza de doctor habilitat în același Institut de Matematică Steklov din Moscova. Și-a orientat eforturile sale și ale colectivului condus la studiul proprietăților optice ale semiconductorilor, al polaronilor, asupra teoriei feromagnetismului și antiferomagnetismului, a tranzițiilor de fază, a teoriei sticlelor de spin, a teoriei supraconductibilității, în toate aceste domenii obținând succese remarcate. De exemplu, astăzi este unanim acceptat că modelele și descrierile fenomenelor fizice ce stau la baza tuturor teoriilor moderne ale supraconductorilor cu mai multe benzi aparțin anume colectivului condus de acad. V. Moscalenco, care a dezvoltat modelul propus de el încă în 1959. Remarcăm și teoriile elaborate ale proprietăților termodinamice, magnetice și cinetice ale materialelor cu diferite particularități în structura benzilor energetice ale electronilor, inclusiv benzi suprapuse pe suprafețe Fermi – această teorie a prezis inclusiv o categorie deosebită de supraconductori electron-fononici cu temperatura de tranziție la faza supraconductoare la 40 K, confirmat experimental doar recent. Din același domeniu al supraconductibilității menționăm și teoriile elaborate de colectivul condus de acad. V. Moscalenco pentru descrierea sistemelor electronice corelate în baza modelului Hubbard - a fost elaborată o tehnică de diagrame originală și a fost formulat un nou concept al funcțiilor de corelare ca purtător al fluctuațiilor cuantice de spin și sarcină electrică. Această abordare originală s-a dovedit a fi atât de generală și de perspectivă, încât a permis determinarea proprietăților diferitor fenomene de tranziții de fază, cum ar fi tranziția metal-dielectric, unda de densitate de spin, supraconductibilitatea și diferite fenomene legate de polaronii în sisteme puternic corelate.  

În paralel cu munca științifică fructuoasă, acad. V. Moscalenco s-a remarcat și ca organizator al procesului științific. Pe lângă conducerea colectivelor de cercetare menționate, a contribuit la formarea noilor cadre științifice și a colectivelor de cercetare de divers profil care activează și azi în cadrul IFA.  
      
Academicianul V. Moscalenco a jucat un rol important în formarea și menținerea prestigiului internațional al științei autohtone prin intensificarea relațiilor de colaborare ale savanților noștri cu Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna. Meritelor sale se poate de adăugat și atribuirea Republicii Moldova a statutului de membru plenipotențiar al IUCN în 1992, acad. V. Moscalenco devenind și primul Reprezentant Plenipotențiar al Republicii în IUCN. Ulterior, acad. V. Moscalenco i-a fost conferit și titlul de Doctor Honoris Causa al IUCN. Astăzi, de facilitățile oferite de IUCN beneficiază nu numai fizicienii noștri, ci și matematicienii, biologii, medicii. Pentru munca asiduă depusă pe tărâmul științei în anul 1970 i-a fost conferit titlul de membru corespondent, iar din 1976 – membru titular al AȘM.

Omul de ştiinţă Vsevolod Moscalenco a fost menţionat cu cele mai înalte distincţii şi titluri onorifice naționale: „Ordinul Republicii”, ”Om emerit”, laureat al Premiului de Stat, medalia AŞM „Dimitrie Cantemir” ș.a.
Academicianul Vsevolod Moscalenco va rămâne veșnic în memoria noastră.
 
Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Ion Guceac, Viorel Prisacari, Aurelia Hanganu, Ion Ababii, Mihai Cimpoi, Eugen Doga, Ion Druță, Teodor Furdui, Gheorghe Ghidirim, Vladimir Hotineanu, Aurelian Gulea, Nicolae Andronati, Vladimir Arnautov, Ernest Arușanov, Isaac Bersuker, Mircea Bologa, Ion Bostan, Mitrofan Ciobanu, Leonid Culiuc, Maria Duca, Victor Lacusta, Tudor Lupașcu, Gheorghe Mișcoi, Sveatoslav Moscalenco, Vitalie Postolatii, Iurie Reabuhin, Valeriu Rudic, Anatolie Sidorenko, Alexei Simașchevici, Ion Toderaș, Andrei Ursu, Gheorghe Șișcanu, Stanislav Groppa, Eva Gudumac, Gheorghe Paladi, Mihai Popovici, Gheorghe Tîbîrnă, Nicolae Balaur, Svetlana Cojocaru, Sergiu Dimitrachi, Ion Dediu, Alexandru Dicusar, Constantin Gaindric, Ion Geru, Maria Nedealcov, Dumitru Țiuleanu, Valentin Musteață, Nicolae Vulpe, Anatol Casian, Aurel Grosu, Mihai Macovei, Veaceslav Ursachi, Leonid Dogotari
 
Ceremonia de înmormântare a regretatului savant va avea loc miercuri, 04 aprilie 2018, cu începere de la ora 10:30, la Academia de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1).

Mitingul de doliu va avea loc la ora 11:00.

Savantul va fi înmormântat la Cimitirul Central din Strada Armenească.