Secţia de Ştiinţe Socio-Umaniste


Adresa:  bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.1
Telefon:  (373 22) 21 07 43
Fax:  (373 22) 21 07 43
E-mail:  sociouman@asm.md
Coordonator:  Şlapac Mariana  Doctor habilitat  
Secretarul ştiinţific al secţiei:  Ghilas Victor  Doctor    
 

Membrii instituţionali

1  Institutul de Istorie
2  Institutul Patrimoniului Cultural

Membrii de profil

1  Universitatea de Stat din Tiraspol
2  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
3  Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
4  Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
5  Universitatea Tehnică a Moldovei
6  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Membrii afiliaţi

1  Universitatea SlavonăMembrii Secţiei de ştiinţe

Membrii titulari

Membrii corespondenţi

Doctori habilitaţi