Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii


Adresa:  MD 2001, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 1, bir.321, 338, 330
Telefon:  (373 22) 27 27 38; (373 22) 21 05 02
Fax:  (373 22) 27 27 38; (373 22) 23 28 74
E-mail:  ssnv(at)asm.md , ssagricola(at)rambler.ru , sectiamed(at)asm.md , sbiochim(at)asm.md
Coordonator:  Furdui Teodor  Doctor habilitat  acad.
Secretarul ştiinţific al secţiei:  Tudorache Gheorghe  Doctor    

Subsecţia de Ştiinţe Agricole

Coordonator: acad. Boris GAINA

Subsecţia de Ştiinţe Medicale

Coordonator: mem.cor. Stanislav GROPPA

 

Membrii instituţionali

1  Institutul de Zoologie
2  Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
3  Institutul de Chimie
4  Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Membrii de profil

1  IMSP Institutul Oncologic
2  Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală
3  Centrul Naţional de Management în Sănătate
4  Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie "Porumbeni"
5  Universitatea Tehnică a Moldovei
6  Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ,,ACVAGENRESURS”
7  Universitatea Agrară de Stat din Moldova
8  IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testimiţanu"Membrii Secţiei de ştiinţe

Membrii titulari

Membrii corespondenţi

Doctori habilitaţi