Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti


Adresa:  str. Academiei 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Telefon:  (+373 22) 72 71 57
Fax:  (+373 22) 73 81 66
E-mail:  sectiafi@phys.asm.md
Coordonator:  Canţer Valeriu    acad.
Secretarul ştiinţific al secţiei:  Rusu Emil Vasile  Doctor habilitat   
 Membrii Secţiei de ştiinţe

Membrii titulari

Membrii corespondenţi

Doctori habilitaţi