Secţia de Ştiinţe Umanistice şi Arte


Adresa:  Bd. Ştefan cel Mare 1, MD-2001, Chişinău
Telefon:  (+ 373 22) 27 40 36
Fax:  (+ 373 22) 27 40 36
E-mail:  sociouman@asm.md
Coordonator:  Roşca Alexandru    acad.
Secretarul ştiinţific al secţiei:  Jarcutchi Ion  Doctor    

Raportul SSUA în anul 2007

 

Membrii de profil

1  Academia de Muzică, Teatru şi Arte PlasticeMembrii Secţiei de ştiinţe

Membrii titulari

Membrii corespondenţi

Doctori habilitaţi