Mesaj de felicitare adresat Ministrului educației, culturii și cercetării, Monica Babuc

2018-03-29

Stimată Doamnă Ministru Monica Babuc,

Cu ocazia zilei de naștere, am deosebita plăcere să Vă adresez, în numele Academiei de Științe a Moldovei, alături de rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, academicianul Ioan-Aurel POP și al meu personal, cordiale felicitări, urări de bine și de apreciere.

Membrii forului academic Vă sunt alături în promovarea valorilor comunității științifice și vă sprijină în asigurarea unei organizări eficiente a activităților de cercetare și inovare.

Vă exprim considerația pentru eforturile de consolidare a științei în Republica Moldova, dorindu-Vă sănătate și împliniri.

Academician Gheorghe Duca,
Președintele Academiei de Științe a Moldovei
Cluj-Napoca, 29 martie 2018