Universitatea „Babeş-Bolyai” i-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa președintelui Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca

2018-04-02
 
În contextul celebrării a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, România, i-a acordat președintelui Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, titlul de Doctor Honoris Causa. Evenimentul de decernare a însemnelor titlului onorific a avut loc la 30 martie 2018, în Aula Magna a Universității clujene.
 
Alături de membrii senatului Universității, reprezentații comunității universitare, la ceremonie a participat scriitorul, publicistul Nicolae Dabija, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române, precum și vicepreședintele AȘM, Dl Mihai Vieru.
 
Tradiționalul Laudatio a fost prezentat de prof. univ. dr. Luminița Silaghi-Dumitrescu. „Ceremonia de astăzi se desfășoară, și nu întâmplător, la puține zile după sărbătorirea de către întreaga națiune română a Centenarului Unirii Basarabiei cu România. La 27 martie 1918, Sfatul Țării din Chișinău a decis cu majoritatea celor prezenți, unirea teritoriilor românești dintre Prut și Nistru cu România, deschizând astfel calea spre unirile din toamnă, aceea Bucovinei și la 1 decembrie a Transilvaniei cu patria mamă. Istoria a fost nedreaptă cu românii și cu România la mijlocul secolului trecut, după Al Doilea Război Mondial Basarabia rămânând în componența URSS. Restabilirea statalității în Moldova dintre Prut și Nistru după 1991 a însemnat o experiență inedită atât pentru noul stat suveran cât și pentru România. Avatarurile din acești ultimi 27 de ani, nu puține, au arătat cât de subțire și fragilă este în viață linia dintre agonie și extaz. În acest context, laureatul de astăzi, prin poziția academică înaltă pe care a ocupat-o în Republica Moldova, a fost unul dintre cei care s-au străduit să asigure o comuniune științifică instituțională de o parte și de alta a Prutului. Domnul Președinte Acad. Gheorghe Duca a încurajat dezvoltarea relațiilor academice și umane între specialiștii din Moldova și România, a sprijinit parcursul european al societății și statului moldovean, ca fiind unica modalitate deocamdată de a grăbi alăturarea firească a tuturor românilor din cele două state într-o viețuire comună. Colaborările fructuoase dintre UBB și diverse institute ale Academiei de Științe a Moldovei (între care Institutul de Istorie ocupă un loc privilegiat și datorită rezultatelor valoroase obținute în urma acestei colaborări), cooperarea didactică și de cercetare între UBB și Universitatea Academiei de Științe au confirmat faptul că opțiunea Domnului Președinte Gheorghe Duca a fost una corectă”, a menționat prof. Silaghi-Dumitrescu. (Laudatio integral).
 
„Mă simt onorat să mă aflu la acest sfârșit de martie împreună cu Dumneavoastră în unul dintre cele mai importante centre de educație superioară și cercetare ale României – Universitatea „Babeș Bolyai”. În mod deosebit vreau să Vă exprim sincera mea recunoștință pentru aprecierea eforturilor noastre depuse de-a lungul anilor întru progresul și prosperarea cunoașterii și cercetării pe care ați exprimat-o prin acest remarcabil gest de acordare a titlului Doctor Honoris Causa”, a spus în Oratio Gratitudinis proaspătul Doctor Honoris Causa, acad. Gheorghe Duca. Iar pentru că inițiatoarele demersului de a primi onorantul titlu au fost două facultăți,  discursul de mulțumire al academicianului s-a axat pe două subiecte de importanță pentru activitatea sa - cel istoric și al chimiei ecologice (Text Oratio Gratitudinis integral).
 
Rectorul Universității, academician Ioan Aurel Pop, a remarcat că Universitatea „Babeş-Bolyai” a acordat primul titlu de Doctor Honoris Causa unei personalități din Republica Moldova. Titlul a fost acordat academicianului Gheorghe Duca la propunerea Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică şi a Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul UBB, pentru excelență în cercetare, contribuţii la dezvoltarea chimiei, cu accent pe chimia mediului, pentru dezvoltarea relaţiilor instituţionale şi promovarea valorilor bazate pe limba si identitatea românească.
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM