Completivitatea omului de cultură, Constantin Rusnac, la atingerea jalonului de septuagenar

2018-05-03
 
Cu prilejul aniversării a 70-a de la nașterea compozitorului Constantin Rusnac, Academia de Științe a Moldovei a organizat o întâlnire omagială dedicată artistului. La eveniment a participat conducerea AȘM, precum și reprezentanți ai mediului academic, personalități din domeniul culturii și artei din Republica Moldova, România, Rusia, Franța și Elveția, inclusiv Cristian Neagu, președintele Asociației „Academus” al scriitorilor din București, Aurica Simion, profesor, prorector al Universității de Arte „George Enescu” din Iași, Simion Camartin, dirijor, director al Editurii „Surdino” cu soția, Oana Camartin (Elveția), Gheorghe Puiu Răducan, poet ș.a.
 
„Astăzi suntem prezenți la conferința omagială sau, de fapt, o întâlnire de creație cu unul din acele personalități pe care le cunoaște nu doar țara noastră, dar și peste hotarele ei, unul din cei care ne reprezintă cultura noastră și, în special, cea muzicală, personalitate cu care ne mândrim de fiecare dată când suntem în preajma creației dumnealui, fie că suntem într-o sală de concert, într-o bibliotecă sau în altă parte. Este vorba despre Doctor Honoris Causa al AȘM, profesor universitar, maestru în artă, laureat al Premiului de stat, compozitorul și muzicologul, Constantin Rusnac”,a spus în prezentarea sa în debutul evenimentului doctor habilitat în studiul artelor, profesor universitar, Aurelian Dănilă autorul conceptului organizării conferinței omagiale și moderatorul ei.
 
În numele Prezidiului AȘM, un cuvânt de salut a rostit președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca. În mesajul său omagial, președintele Duca a remarcat contribuția substanțială a maestrului Constantin Rusnac la promovarea culturii și artei naționale. Academicianul Duca a reliefat, de asemenea, și calitatea omagiatului de Secretar General al Comisiei Naţionale a Republicii Moldova pentru UNESCO, funcţie pe care o deţine din 1993, compozitorul promovând cultura autohtonă în cel mai frumos mod în întreaga lume, fapt ce demonstrează că suntem un popor cu spirit și tradiții deosebite, cu valori, cu personalități marcante care trebuie sa fie cunoscute departe de hotarele țării. Președintele AȘM a remarcat că maestrul Rusnac este nu doar un creator de excepție, compozitor desăvârșit, un muzicolog iscusit, dar și un poet talentat, o persoană publică care merită toată considerația comunității. Vorbind despre „Sărbătoreasca”, pe care a compus-o la doar 27 de ani, după i-a fost acordat Premiul de Stat, dar și despre multitudinea de opere muzicale pe care le-a creat, președintele AȘM subliniat că Academia de Științe se mândrește cu faptul că, alături de alte personalități marcante ale științei și culturii moldave, o personalitate notorie, cum este compozitorul Constantin Rusnac, este parte a familiei academice. „Consider că merita să fie și membru al Academiei, vârsta de 70 de ani este una tânără”, a spus președintele Duca, iar pentru creativitate, organizarea procesului educațional și creativ, i-a conferit cea mai înaltă distincție academică, Medalia AȘM „Dimitrie Cantemir”.
 
„Este o mare personalitate, talentată în toate, un compozitor extraordinar, un folclorist excelent, muzicolog profund, interpret la pian, nai, vioară, dar nu știu dacă lumea știe că el cântă și la pahare de sticlă umplute cu apă”, a menționat președintele Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova, directorul Filarmonicii „Serghei Lunchevici”, Maestru în Artă , Svetlana Bivol, la care a adăugat că maestrul este foarte ingenios și de fiecare dată caută și găsește forme noi de interpretare, forme noi de prezentare, utilizând și dăruindu-ne foarte multă dragoste și talent. Creațiile lui, spune Dna Bivol, sunt toate deosebite de celelalte, de alți autori, deoarece nu există o melodie chinuită, o armonie inventată, totul este foarte firesc, nu există nici un text întâmplător și de fiecare dată concepute cu foarte mult talent. În numele tuturor muzicienilor din Republica Moldova, președintele UM a exprimat toată dragostea, prețuirea și admirația pentru tot ce este compozitorul Rusnac.
 
Cu ocazia momentului emoționant oferit de onorabilă aniversare, șapte decenii de viață și circa cinci decenii de activitate artistică, în numele colegilor de la Institutul Patrimoniul Cultural un mesaj de felicitare i-a adresat omagiatului dr. hab., Victor Ghilaș, directorul instituției. Directorul Ghilaș a exprimat deosebita satisfacție de a transmite un călduros La Mulți Ani, însoțit de sincere sentimente de apreciere a muncii compozitorului Constantin Rusnac depuse de-a lungul vieții, după care a prezentat o expunere rezumativă, în care a sintetizat bogata informație oferită de cariera profesională a omagiatului.          

Câteva gânduri inedite despre omagiat au fost expuse și de acad. Mihai Cimpoi, critic și istoric literar, care a făcut și o constatare axiomatică, ce constă în faptul că maestru Constantin Rusnac este un continuator talentat al tradiției noastre muzicale lăutărești, lăutarismul adevărat, de care vorbea Constantin Noică. Academicianul Cimpoi s-a referit și la un alt aspect al activității maestrului și anume, colaborarea fructuoasă pe care o are compozitorul cu poeții, scriitorii, cu care a scris piese muzicale de excepție, începând cu Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi și alții. Această dublă calitate de compozitor și poet, susține acad. Cimpoi, face bine culturii noastre. „Eu vă doresc mulți ani înainte sărbătorești și inspirați”, i-a urat omagiatului criticul și istoricul literar.      

O Diplomă de onoare, pentru munca prodigioasă și contribuție semnificativă la dezvoltarea artei muzicale, promovarea valorilor culturii în țară și peste hotare, participare activă în viața cultural-artistică și socială a Republicii Moldova, dar și cu ocazia jubileului de 70 de ani ai compozitorului Constantin Rusnac, a venit din partea Dnei Valentina Buliga, președintele Comisiei parlamentare protecția socială, sănătate și familie, pe care a transmis-o Lumina Drumea, vicesecretar al Comisiei Naționale UNESCO      

Poetul Puiu Răducan, sosit de la Râmnicu Vâlcea, România, special pentru aniversare, avea să spună că printr-un drum, nu prea presărat cu flori, domnul profesor Constantin Rusnac a mai sărit un prag. Pragul-jalon de 70 de ani. Dar ce înseamnă azi 70 de ani, s-a întrebat poetul. Preocuparea sa este mai curând pentru gruparea de ani care vine. Se tot întreba ce-o mai face acest om, domnul profesor Constantin Rusnac, în această a doua jumătate de viaţă, în care tocmai a trecut? L-a sfătuit să se mai odihnească, să mai facă și alții ce a făcut el. L-a felicitat pentru reușitele de-a lungul vieții și i-a dorit ca Dumnezeu să-i dea tot ce-i mai frumos și bun! 
    
Mandatat de intelectualitatea și poezia românească, Cristian Neagu, președintele Asociației scriitorilor „Academus” din București care a vorbit mai mult în genul și stilul poetului antic grec Pindar, a venit să aducă salutul frățesc și să comunice că sunt pe aceeași tulpină pindarică, bucuros, totodată, să revadă mai multe personalități de valoare de la noi. A trecut la abordarea subiectului literar în ceea ce-l privește pe Constantin Rusnac, precizând că atunci când vorbim despre Constantin Rusnac vorbim despre completivitatea omului de cultură, iar aici va trebui să avem grijă să nu-i atribuim simplificarea. I-a urat omagiatului Mulți Ani și i-a dedicat o poezie.

Prof. Aurica Simon, prorector al Universității de Arte „George Enescu” din Iași, a exprimat onoarea de a fi invitată la un asemenea eveniment omagial, după care a prezentat o comunicare, în care s-a referit, în special, la relaţia compozitorului Constantin Rusnac cu Moldova de peste Prut şi nu numai. Cu bucurie a relatat și despre faptul că în anul 2015, la Forumul internaţional al Inventatorilor - Euroinvent, desfăşurat la Iaşi în luna mai, la care se acordă şi premii pentru creativitate, domnului Constantin Rusnac i-a fost conferită Diploma şi Medalia de Aur pentru volumul său de acrostihuri „ Portrete în timp”, succesul acestei publicaţii fiind, aşadar, evidenţiat pe deplin şi în România. Cu urări de sănătate, putere de muncă şi inspiraţie l-a felicit pe maestrul Rusnac, dorindu-i ca Muza să-i fie aproape încă mulţi ani.
 
Academician Ion Bostan a spus că se mândrește foarte mult cu numele prietenului său, Constantin Rusnac, se mândrește pentru faptul că a avut ocazia să-l cunoască, în special, la stagiul din SUA, mulțumindu-i pentru tot ceea ce face pentru sufletele noastre. „Iar ceea ce faci tu, este extraordinar. Să-ți de-a Domnul multă sănătate”, a i-a urat acad. Bostan. 
 
„Fă ceea ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde ești și e suficient”, i-a spus, în stilul ce-l caracterizează, dr. în studiul artelor, Iulian Filip, poet, dramaturg, artist plastic. Poetul a mărturisit că îi place  treaba cu numărarea anilor, pe care a simțit-o pe pielea proprie la același prag aniversar, pe care l-a pășit nu demult. Mie îmi place ce face Constantin cu aceste numărători și provocări”, a mai spus Iulian Filip și pentru că e poet i-a citit un text despre flori, unde a zis ceea ce crede, dorindu-i sănătate și poftă de toate.
 
Acad. Gheorghe Ghidirim a menționat că este nespus de fericit să participe la această omagiere, pentru că Constantin Rusnac este un om deosebit, cu calități polivalente, un compozitor de lecție și un patriot adevărat al neamului românesc. Se mândrește cu prietenia de mai mulți ani cu acest om minunat, de la care zi de zi, de fiecare dată învață câte ceva - modestia, poziția civică a maestrului, dar mai ales, marea dragoste de Patria-Mama, România.         

Un mesaj de felicitare i-au adresat dl Mihail Gnatiuc președintele raionului Briceni, unde Constantin Rusnac este Cetățean de Onoare, dar și reprezentanți din Tribisăuți, satul de baștină al maestrului.
                       
Maestrul Constantin Rusnac a mulțumit Academiei de Științe pentru onoarea acordată, le-a mulțumit invitaților de peste hotare și tuturor celor prezenți pentru că împărtășesc bucuria unei vieți trăite în muncă, bucurie, satisfacție și aprecieri. „Mulțumesc din suflet, îmi plac oamenii și îi cunosc pe toți, știu ce fac și mă mândresc. Eu vă mulțumesc pentru lucrul pe care-l faceți. Eu văd în sală doar patrioți, fiindcă în domeniul lor, fiecare face extraordinar ce pot face”, a spus la rândul său sărbătoritul zilei.
 
Atmosfera omagială a fost întreținută de artiști care au interpretat câteva creații de muzică ușoară și romanțe ale compozitorului. Au evoluat artista emerită Silvia Goncear cu melodiile Au înflorit în toamnă merii, semnată de Constantin Rusnac și Radmila Popovici, Iubite, încărunțește busuiocul, versuri Elena Tamazlâcaru, Margareta Ivanuș, artist al poporului, Alexei Sofroni, Anatol Ștefăneț, Cezar Bordian, Iurie Căpățină.
 
Constantin Rusnac s-a născut la 6 februarie 1948 în satul Trebisăuţi, raionul Briceni. A absolvit Şcoala de muzică republicană de 11 ani (actualmente – Liceul de muzică „C. Porumbescu”) şi Institutul de Arte „G. Musicescu” (teoria muzicii, muzicologie şi contrabas) din Chişinău. A fost profesor de solfegiu, armonie şi teoria muzicii la aceleaşi instituţii, redactor, redactor-şef al Colegiului de repertoriu pentru colectivele artistice din țară, prim-viceministru al Culturii, rector al Conservatorului Moldovenesc de Stat „G. Musicescu”. Din 1993 este secretar general al Comisiei Naţionale a Republicii Moldova pentru UNESCO şi din 2000 – preşedinte al Consiliului Naţional Delfic. În 1976 a fost distins cu Premiul de Stat pentru lucrarea „Sărbătoreasca”, în 1984 – cu titlul „Maestru al Artei”  şi  în 1998 – cu ordinul „Gloria Muncii”.  În 2008 a editat CD-ul „Folclor instrumental românesc de pretutindeni”, care include notele a 3600 de melodii, în 2012 – cartea  „Acrostihuri . Portrete în timp” şi în 2013 – volumul „101 poeme” în Colecţia „Ideal”. 
 
Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM