Condoleanțe

2018-05-08
 

Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan” anunță cu profund regret despre încetarea din viață, la vârsta de 88 de ani, a bibliografului Ion ȘPAC, fost director al Bibliotecii Științifice Centrale a Academiei de Științe a Moldovei, autor a peste 300 de publicaţii și studii documentar-informative.

La plecarea dintre noi a neobositului bibliograf, colectivul Bibliotecii Științifice (Institut) „A. Lupan” exprimă sincere condoleanțe și sentimente de compasiune îndureratei familii, rudelor, colegilor, apropiaților celui care a fost Ion Șpac.
 
Dumnezeu să-l ierte și să-l primească în liniștea veșnică.