A plecat către cele veșnice Ion Șpac, un model al bibliografului implicat

2018-05-08

 IN MEMORIAM ION ȘPAC


(11.03.1930 – 05.05.2018)

Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan” anunță cu profund regret despre încetarea din viață, la vârsta de 88 de ani, a bibliografului Ion ȘPAC, fost director al Bibliotecii Științifice Centrale a Academiei de Științe a Moldovei, fondator al bibliografiei literare din Republica Moldova, autor a peste 300 de publicaţii și studii documentar-informative.
 
Bibliograful Ion Şpac s-a afirmat ca o personalitate notorie în domeniul bibliografiei, bibliologiei, cu multe gânduri pentru cercetare, cu multă curiozitate pentru aflarea şi împărtăşirea adevărului, formându-se de-a lungul timpului anume prin căutare.
 
Născut la 11 martie 1930, într-o familie de țărani moldoveni din Camenca, pe malul stâng al Nistrului, primele cunoştinţe de carte şi de alfabet latin, Ion Șpac le asimilează în anii 1936-1937, de la fraţii şi surorile mai mari, la şcoala primară din localitate învăţând doar trei ani din cauza conflagrației mondiale, după care urmează şcoala medie. În anii 1950-1955 studiază la Universitatea de Stat, Facultatea de Istorie și Filologie. Este profesor de limbă și literatură română în Criuleni, ulterior - la școala medie din Bulboaca, Anenii Noi. Activează ca bibliograf şi bibliograf superior la Biblioteca Republicană „N.K. Krupskaia”, azi, Biblioteca Naţională.
 
Din 1967 rămâne preocupat de bibliografie, bibliologie, de elaborare a surselor informative în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În cadrul instituției respective, Ion Șpac a deţinut funcţiile de bibliograf principal (1967-1970), şef de sector la secţia de informare în domeniul ştiinţelor sociale a AŞM (1970-1977), apoi director al Bibliotecii Centrale a AŞM (1977-1985) şi bibliograf (1985-2009). Cercetătorul a semnat peste 300 de publicaţii, dintre care sunt bine cunoscute - Revista Arhivele Basarabiei, 1929-1938, precum și studii documentar-informative. Ion Șpac a fost fondator al bibliografiei literare din Republica Moldova, drept pentru care a fost numit decanul de profesiune şi înrobit al ştiinţei şi practicii bibliografice.
 
Grație implicării sale cu trup și suflet în munca responsabilă de cercetare biblioteconomică, Ion Șpac era considerat de colegii de breaslă, scriitori și critici literari drept „cel mai avizat bibliograf basarabean, care trudea cu entuziasm şi devotament” (Mihai Cimpoi), „exeget al istoriei presei periodice de limbă română care radiografiază cele mai importante reviste basarabene” (Ion Varta), „modelul bibliografului ideal – bun la inimă, competent şi exigent, sfătos şi săritor la nevoie, curios şi dispus să ducă lucrul până la bun sfârşit, umorist şi convorbitor adevărat, cel care preţuieşte argumentul, detaliul…” (Ion Madan). Ion Șpac a fost persoana care a înrudit o mare parte din bibliotecile din ţară prin ajutorul acordat, prin sfatul spus la momentul cerut, prin efortul depus la cerere sau la nevoie, prin buna dispoziţie pe care o răspândeşte printre colegi fără a cere vreun favor sau fără a-şi stabili vreun drept de autor.
 
La plecarea dintre noi a unuia dintre cei mai notorii bibliografi ai țării, colectivul Bibliotecii Științifice (Institut) „A. Lupan” exprimă sincere condoleanțe și sentimente de compasiune îndureratei familii, rudelor, colegilor, apropiaților celui care a fost Ion Șpac.
 
Ion Șpac va rămâne în amintirea noastră ca un Om foarte activ și vivace, o persoană care s-a implicat cu mult suflet în munca deloc simplă de bibliograf şi de cercetare biblioteconomică.           

Dumnezeu să-l ierte și să-l primească în Împărăția Sa.
 
Colectivul Bibliotecii Științifice (Institut) „A. Lupan”