NATO Advanced Research

2018-05-14
 
În perioada 14-17 mai 2018, Programului NATO „Știința pentru pace și securitate”, organizează NATO Advanced Research Workshop.            

Inaugurarea lucrărilor va avea loc marți, 15 mai 2018, ora 09:00, în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1).      

Workshop-ul va reuni experți de performanță din mai multe țări care activează în diferite domenii pentru a face schimb de experiență în problema complexă și importantă - protecția lumii împotriva celei mai periculoase amenințări a secolului XXI - Terorismul.
 
Workshop-ul va reuni 35 experți cu renume din 17 țări: SUA, Grecia, Franța, Marea Britanie, Italia, Olanda, Germania, Suedia, Turcia, Polonia, România, Ukraina, Maroc, Albania, Iordania, Republica Moldova.
 
Obiectivul principal al prezentului NATO Advanced Research Workshop este de a reuni experți (teoreticieni, ingineri, tehnologi) pentru o discuție amplă despre principiile noi de fabricare a nanostructurilor funcționale și a detectoarelor, precum și dezvoltarea tehnologiilor noi de dezactivare a agenților chimici, biologici, radiologici, nuclear (CBRN), realizarea experimentală și aplicarea lor în noile sisteme de monitorizare și control, procesele tehnologice pentru remedierea solului și apei, promițătoare în ceea ce privește protecția mediului și apărare împotriva terorismului chimic, biologic, radiologic, nuclear.
 
Directori ai worksopu-lui sunt Profesorul Horst Hahn, director al Institutului de Nanotehnologii din or. Karlsruhe, Germania și academicianul Anatol Sidorenko, directorul Institutului de Inginerie Electronica si Nanotehnologii „D. Ghițu” din Republica Moldova.

Eugenia Tofan,
Serviciul de Presă al AȘM