A fost dat startul Săptămânii de informare privind Programul-Cadru al UE Orizont Europa

12.10.2021
Vizitatori unici: 979

Reprezentantul Delegației UE în Republica Moldova, Giuseppe Paglione: „Pot evidenția nivelul de pregătire înaltă a mediului de cercetare și inovare al Republicii Moldova, utilizatorii și beneficiarii acestuia începând o nouă călătorie în cadrul Programului Orizont Europa, în urma experienței deja foarte bune din cadrul programelor predecesoare Orizont 2020 și al Șaptelea Program Cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică”.

 

La Academia de Științe a Moldovei, astăzi, 11 octombrie, a fost dat startul Săptămânii de informare privind programul-cadru al UE Orizont Europa.

 

La deschiderea evenimentului au participat președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, dr. hab. Olga Tagadiuc, Director General al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), dr. Anatolie Topala, Ministrul Educației și Cercetării (MEC), Giuseppe Paglione, Ofițer de Program, Delegația UE în Republica Moldova, persoanele interesate fiind invitate să participe la eveniment și în cadrul platformei ZOOM.

 

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, care a fost și pe post de co-moderator al întrunirii, a menționat că astăzi, 11 octombrie 2021, este o zi deosebită pentru comunitatea oamenilor dedicați cercetării, fiindcă la 11 octombrie 2011, adică exact 10 ani în urmă, a fost semnat Memorandumul de Înțelegere privind Asocierea Republicii Moldova la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene pentru cercetare. Iar 15 ani în urmă a avut loc vizita dlui Daniel Descoutures la Chișinău, care a ținut o prelegere la AȘM, în care a fost vociferată oportunitatea că Republica Moldova ar putea să se asocieze la programele comunitare de cercetare și inovare. „Sperăm ca împreună, inclusiv, ministrul MEC, dr. Anatolie Topala, și reprezentatul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Giuseppe Paglione, să apreciem acel parcurs al Republicii Moldova în cadrul programelor europene de cercetare și inovare. Deja avem 10 ani de experiență, 10 ani în care am demonstrat că avem potențial de a participa în concursurile organizate de Comisia Europeană ce țin de cercetare și inovare”, a afirmat președintele AȘM în deschiderea evenimentului.

 

La rândul său,  dr. hab. Olga Tagadiuc, Director General al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, a subliniat că Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare care este totodată și coordonatorul rețelei Punctelor Naționale de Contact este onorată ca în această săptămână să organizeze Zilele de informare cu privire la Programul cadru pentru cercetare și inovare a UE Orizont Europa. „Această săptămână, în UE, se sărbătorește săptămâna regiunilor și orașelor cu scopul de a arăta coeziunea între diferite zone ale UE pentru binele acestei comunități. Republica Moldova este deja parte a aceste comunități prin faptul că deja de 10 ani suntem parte la acest important program de cercetare și inovare, inițial fiind programul Orizont. Suntem în pas de a fi cu semnăturile de membri deplini la acest Program Orizont Europa. Astfel, noi, cercetătorii, suntem membri ai acestei familii mari a cercetării din UE și probabil că suntem și pionierii care vom promova imaginea frumoasă a RM în UE”, a remarcat directorul ANCD, exprimând speranța că aceste zile de informare vor aduce acele noutăți despre ultimele apeluri care vor contribui și vor ajuta cercetătorii noștri să participe activ și să câștige cât mai multe proiecte. Totodată, dr.hab. Olga Tagadiuc a exprimat certitudinea că împreună cu colegii din țările europene se va pune umărul la dezvoltarea științei, economiei și societății în UE.

 

„Asocierea la Programul Cadru Orizont Europa este o prioritate pentru noi. Prin asocierea la acest program, ne asociem la toate părțile sale componente, vom crea oportunități pentru dezvoltarea economică și socială a RM. De asemenea, prin participarea la acest program, vom crea oportunități pentru realizarea obiectivelor specifice în domeniul cercetării și inovării și dezvoltarea contactelor interumane. Se vor stabili contacte noi, colaborări noi, vom adera la diferite parteneriate care vor aduce mult beneficiu țării noastre și sistemului de cercetare de la noi din țară. De aceea, participarea în acest program este foarte importantă pentru cercetătorii din RM”, a subliniat ministrul Educației și Cercetării, dr. Anatolie Topala. Oficialul a informat că Republica Moldova se află la o etapă foarte apropiată de a finaliza aderarea oficială la acest program care se implementează de la începutul acestui an. Au fost parcurse mai multe etape până a ajunge la semnare, discuțiile tehnice, după care au fost finalizate negocierile oficiale la 10 septembrie. Ministrul MEC a informat că se așteaptă Decretul Președintelui RM pentru aprobarea semnării acestui program, care urmează a fi realizat de prim-ministrul RM, la Bruxelles, la sfârșitul acestei luni, la 28 octombrie. Ministrul Topala a mulțumit tuturor membrilor Comisiei de negociere, inclusiv președintelui AȘM, directorului general al ANCD și tuturor colegilor care au participat în această echipă de lucru pentru colaborare, sprijinul acordat în cadrul negocierilor, încurajând totodată cercetătorii din RM să se documenteze asupra acestui ambițios program, să participe la apelurile de proiecte care vor fi lansate și să câștige cât mai multe apeluri.

 

Reprezentantul Delegației UE în Republica Moldova, Giuseppe Paglione, a exprimat recunoștință ANCD pentru perseverența și profesionalismul de care dă dovadă, organizând regulat evenimente de informare, workshop-uri care scot în evidență oportunitățile de cercetare și inovare oferite de Uniunea Europeană. „Pot evidenția nivelul de pregătire înalt a mediului de cercetare și inovare al Republicii Moldova, utilizatorii și beneficiarii acestuia începând o nouă călătorie în cadrul Programului Orizont Europa, în urma experienței deja foarte bune din cadrul programelor predecesoare Orizont 2020 și al Șaptelea Program Cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică”, a spus oficialul, subliniind că Delegația UE în Chișinău și până la nivelul superior al Comisiei Europene din Bruxelles a susținut și continuă să susțină domeniul de cercetare și inovare în Republica Moldova și nu doar. „Uniunea Europeană a susținut procesul de reformare și modernizare a ecosistemului de cercetare și inovare din Republica Moldova în ultimii ani, înregistrând rezultate vizibile, în special, în ceea ce ține de fortificarea mecanismului de alocare a fondurilor”, a punctat reprezentantul UE, reiterând că UE, colegii din Delegația UE de la Chișinău vor oferi sprijinul necesar pentru a consolida oportunitățile și sinergiile pentru impactul maxim al noului program. Într-un context actual, oficialul de la UE a remarcat că pandemia COVID-19 ne-a demonstrat încă o dată cât de important este cercetătorul, în mod special, oamenii de științe ale naturii, dar și inovatorii, dezvoltând noi vaccinuri și administrându-le masiv în rândul populației. Acestea fiind spuse, reprezentantul UE își dorește ca tot mai mulți oameni, în special tinerii să-și găsească un loc în sistemul de cercetare și inovare din Republica Moldova sau de peste hotare, dar cu perspectiva de a se întoarce înapoi în țară cu cunoștințele acumulate, contribuind la dezvoltarea națională.

 

Sesiunea de informare a demarat cu prezentarea generală a Programului Orizont Europa, expus de Directorul General al ANCD, dr. hab. Olga Tagadiuc, care a elucidat unele aspecte care, în opinia domniei sale, nu sunt frecvent reflectate în cadrul sesiunilor de informare cu privire la Programul Cadru Orizont Europa. Directorul ANCD a menționat că Programul Cadru Orizont Europa a apărut nu pe loc gol, ci a fost instituit în concordanță cu anumite documente și politici ale UE. Dr.hab. Olga Tagadiuc a specificat că, în primul rând, acesta a fost acordat cu bugetul pe termen lung pentru anii 2021-2027 a UE, stabilit de Comisie. De asemenea, a fost racordat destul de riguros la anumite priorități care țin de creșterea economică, crearea locurilor de muncă, asigurarea echității sociale și de menținerea și perpetuarea schimbărilor democratice la nivelul UE, care au fost identificate în agenda respectivă a Comisiei. De asemenea, a informat raportoarea, prioritățile sunt stabilite și în concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă la nivel global și se sprijină în mare parte pe agenda UE care prevede cum se va dezvolta UE în perioada de după anul 2020 care a fost aprobată prin așa-numita Declarație de la Roma în anul 2017 și ulterior a fost detaliată cu documente subsecrete acestei declarații. „Acest proiect de Program s-a bazat pe evaluări retrospective ale programelor cadru, în special, al programului cadru Orizont 2020, prin consultări cu toate părțile interesate, mă refer aici la toate țările-membre, la unele țări asociate, la comunitatea științifică, la politic, societate, dar și prin evaluări prospective ale impactului posibil care poate să-l aducă acest Program Orizont Europa, ca beneficii pentru dezvoltarea UE”, a detaliat directorul ANCD, subliniind că în comparație cu programul precedent se consideră că acesta ar trebui să genereze cunoștințe noi, revoluționare și să promoveze excelența în cercetare, astfel încât impactul cercetării științifice să crească.   

 

În cadrul primei zile a Săptămânii de informare au mai fost prezentate două rapoarte, expuse de Kelly Woods – Senior Associate Publisher at F1000 - Open Research Europe și dr. Alexandru Roșca – Acţiunile Marie Sklodowska-Curie.

 

Agenda pentru 12 și 13 octombrie poate fi urmărită, accesând site-ul AȘM.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presa al AȘM

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Categorie: