Anunț

Condoleanțe

06.12.2022

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei, Secția Științe ale Vieții a AȘM, anunță cu profundă tristețe că, la 05 noiembrie 2022, s-a stins din viață membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Nicolae OPOPOL, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, figură proeminentă în sănătatea publică națională, care a avut o contribuție inestimabilă în dezvoltarea științei în domeniul igienei.

 

Vizitatori unici: 228

La Academia de Științe vor fi consemnați 65 de ani de la instituirea Chirurgiei pediatrice și 20 de ani de la fondarea Centrului Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Academician Natalia Gheorghiu”

27.11.2022

Marți, 29 noiembrie 2022, ora 10.00, Academia de Științe a Moldovei invită la Conferința științifică cu participare internațională consacrată aniversării a 65-a de la instituirea în Republica Moldova a Chirurgiei pediatrice (1957) și împlinirea a 20 de ani (2002) de la fondarea Centrului Național Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Academician Natalia Gheorghiu”.

Vizitatori unici: 394

Conferința Științifică Internațională „George Emil Palade – Părintele biologiei celulare moderne”

16.11.2022

Marți, 22 noiembrie 2022, ora 11:00, Academia de Științe a Moldovei și Academia Română organizează Conferința Științifică Internațională George Emil Palade – Părintele biologiei celulare moderne”.

 

Vizitatori unici: 628

Conferința științifică cu participare internațională dedicată împlinirii a 40 de ani de la fondarea IMSP Institutul Mamei și Copilului

30.10.2022

În perioada 3-5 noiembrie 2022, la Chișinău va avea loc Conferința științifică cu participare internațională dedicată împlinirii a 40 de ani de la fondarea IMSP Institutul Mamei și Copilului, desfășurată sub patronatul Ministerului Sănătății din Republica Moldova.

Vizitatori unici: 509

La Academia de Științe a Moldovei va avea loc Simpozionul științific internațional „STUDIUL ARTELOR ÎN CONTEXT EUROPEAN”

18.10.2022

Joi, 20 octombrie 2022, ora 10.00, Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei va avea loc cea de-a doua ediție a Simpozionului științific internațional „STUDIUL ARTELOR ÎN CONTEXT EUROPEAN”.

Vizitatori unici: 384

ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI INVITĂ LA EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ „ȘTIINȚA PENTRU PACE: CREATIVITATE, EXPERIENȚĂ, PERSPECTIVE” ÎN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2022

12.10.2022

În contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare (marcată anual la 10 noiembrie) și a Zilei Internaționale a Studentului (marcată la 17 noiembrie) Academia de Științe a Moldovei organizează Expoziția națională „Știința pentru pace: creativitate, experiență, perspective”.

Vizitatori unici: 635

ANCD: INSTRUCȚIUNEA PRIVIND RAPORTAREA ANUALĂ A IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DIN CADRUL "PROGRAM DE STAT", "BI-MULTILATERALE" PENTRU ANUL 2022

12.10.2022

Rapoartele științifice anuale 2022 privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat (etapa anului 2022), proiecte bi-multilaterale (etapa anului 2022), perfectate conform anexelor, inclusiv extrasul din procesul-verbal al Senatului/Consiliului științific cu semnăturile și parafele de rigoare, se prezintă pe suport de hârtie în 3 exemplare la sediul ANCD (Cancelarie, etajul 10, bir.1001).

Vizitatori unici: 468

A V I Z

12.10.2022

În conformitate cu prevederile art. 111 alineatul (1) lit. j) din Codul muncii al RM, se consideră zi de sărbătoare nelucrătoare, cu menținerea salariului mediu, data de 14 octombrie 2022 (vineri) – Ziua Hramului municipiului Chișinău.

Vizitatori unici: 373

Înregistrări online