MOTOUL ZILEI: Nu există cunoaștere înnăscută, pentru motivul că nu există copac care să iasă din pământ cu frunze și fructe (Voltaire)       2. Inovaţia este procesul de transformare a ideilor în forme fabricabile şi comercializabile (Watts Humprey)       3. Elementele puterii unei națiuni sunt, în afara influenței sale morale[…], autoritatea dreptății sale și știința sa, ascendentul sau printre națiunile civilizate (Victor Hugo)      

Noutăţi ale AŞM

Colaborare internaţională 

Ştiinţă în mass media