MOTOUL ZILEI: În aceeași limbă / Toată lumea plânge, / În aceeași limbă / Râde un pământ / Ci doar în limba ta / Durerea poți s-o mângâi, / Iar bucuria s-o preschimbi in cânt. (Grigore Vieru)       2. Teme-te de oameni, cărora le-ai făcut bine. (N.Iorga)      

Noutăţi ale AŞM

Colaborare internaţională 

Ştiinţă în mass media