MOTOUL ZILEI: Nu se pot prevedea limitele cunoașterii și previziunii științifice (Dmitrii Mendelev)       2. Știința reprezintă cunoaștere organizată. Înțelepciunea reprezintă viață organizată (Immanuel Kant)       3. Inovaţia este instrumentul specific al întreprinzătorilor, mijlocul prin care ei valorifică schimbarea ca o oportunitate pentru o altă afacere sau pentru un alt serviciu (Peter F. Drucker)      

Noutăţi ale AŞM

Colaborare internaţională 

Ştiinţă în mass media