Департамент политики


МИКУ Светлана(+373 22) 27 07 87Consultant superior
GHENCEA Boris(+373 22) 27 06 14Консультант
РУСУ Михаела(+373 22) 54 28 28Консультант