A fost aleasă noua conducere a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

2008-12-12

La 11 decembrie curent s-a desfăşurat sesiunea a IX-a a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care a examinat chestiunile vizînd alegerea noii componenţe a conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M., mandatul de activitate al cărora a expirat. 
În cuvîntul său adresat către participanţii la această sesiune acad. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i-a felicitat pe cei 78 de doctori habilitaţi, aleşi de către cele 6 Secţii de Ştiinţe ale A.Ş.M. în componenţa Asambleei A.Ş.M., care, alături de 102 membri titulari şi membri corespondenţi ai A.Ş.M., vor forma organul suprem de conducere al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În continuare preşedintele A.Ş.M. a făcut un succint bilanţ cu privire la cele mai importante realizări ale Asambleei şi Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, ales pe 29 octombrie 2004. 
Conform prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al R.M., preşedintele A.Ş.M a propus candidaturile pentru funcţiile de conducere  ale Academiei şi noua componenţă a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. În urma votării secrete a fost aleasă conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi membrii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. pentru următorii 4 ani. Astfel, prim-vicepreşedinte al A.Ş.M. a devenit acad. Teodor Furdui; vicepreşedinte al A.Ş.M. – m.c. Ion Tighineanu; vicepreşedinte al A.Ş.M. – dr. hab. Mariana Şlapac – toţi trei au fost aleşi pentru a doua oară în aceste funcţii.
Pentru primul mandat a fost desemnat în calitate de secretar ştiinţific general al A.Ş.M., dr. hab. Ion Guceac, profesor universitar, care în ultimul timp a activat în calitate de şef al Direcţiei politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării a A.Ş.M. 
Amintim că preşedintele A.Ş.M. Gheorghe Duca a fost ales pentru al doilea mandat la 21 februarie 2008 în cadrul Sesiunii a VII-a a Asambleei A.Ş.M.
În componenţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M. a intrat conducerea A.Ş.M. -  cele 5 persoane nominalizate, totodată, au fost desemnaţi prin vot secret acad. Boris Gaina, m.c. Leonid Culiuc, dr. hab. Ana-Maria Plămădeală, acad. Ion Ababii, m.c. Grigore Belostecinic, dr. hab. Irina Condrea, dr. hab. Vasile Marina, dr. Dorian Chiroşca, acad. Ion Bostan, dr. Andrei Popa, dr. Alexandru Roşca.
În cadrul sesiunii a IX-a a Asambleei Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de asemenea, au fost operate unele modificări ale Statutului şi Regulamentului Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M.

      Tatiana Rotaru