Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Republica Moldova în „sistemul-lume” contemporan: evoluţii şi perspective”

2010-05-31

La 2 iunie 2010, cu începere de la ora 9:00, în Sala Mică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, et.2) va avea loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Republica Moldova în „sistemul-lume” contemporan: evoluţii şi perspective”.

Evenimentul este organizat de Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM şi Institut d’Etudes Avancées, Paris (Franţa), în parteneriat cu Universitatea „Federico II”, Napoli (Italia).

Obiectivul general al Conferinţei se va axa pe analiza locului şi rolului Republicii Moldova, ca „spaţiu semiperiferic”, în ansamblul general al conceptului de „sistem-lume” şi depăşirea cadrului analitic circumscris de „cercetările naţionale” şi îngust regionale.

Un alt obiectiv al forului reprezintă deschiderea noilor oportunităţi de cercetare interdisciplinară pentru ştiinţa istorică din Republica Moldova.

Pe lângă analizele oferite de istoria „comparativă”, în sens naţional, regional şi imperial la nivelul continentului european, vor fi folosite şi observaţiile relevante din domenii interdisciplinare, cu precădere a sociologiei, studiile-critice ale profesorului italian, istoric şi sociolog Orlando Lentini, cât şi cercetările Stellei Ghervas, doctor în istorie, conferenţiar universitar, director de studii  la Institutul de Studii Avansate, Paris, în domeniul istoriei culturale şi politice europene.

Conferinţa va fi structurată în două sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

De asemenea, pe 3 iunie 2010, ora 11:00, la Facultatea de Istorie şi Filosofie a USM (str. A. Mateevici, 60, blocul central, aula 511) va fi organizată Masa rotundă „La prospettiva liberal nel sistema mondo e l'esperienza semiperiferica” („Perspectiva liberală în sistemul-lume şi experienţa semiperiferică”), la care va participa Orlando LENTINI, istoric şi sociolog, profesor-doctor în sociologie, Universitatea „Federico II”, Napoli (Italia) şi Stella Ghervas, doctor în istorie, conferenţiar universitar, Institut d’Etudes Avancées, Paris, cu tematica: L'„Europe élargie”: une nécessité épistémologique? („Europa lărgită”: o necesitate epistemologică?).

La evenimente sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

Invitaţie-Program


Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM, tel. 27-23-37.