S-a stins din viata membrul corespondent Rubin Udler

2012-02-21

Rubin UDLER
(27 septembrie 1925 – 20 februarie 2012)

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei aduce la cunoştinţa comunităţii ştiinţifice şi civile, că la 20 februarie 2012, după o grea suferinţă, în SUA, a trecut în lumea celor drepţi doctorul habilitat în filologie Rubin UDLER, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, reputat filolog în domeniile dialectologiei, foneticii şi istoriei limbii.

Rubin UDLER s-a născut la 27 septembrie 1925 în or. Brăila, România. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Cernăuţi (1951). A activat în calitate de lector la Universitatea de Stat din Cernăuţi (1951–1952), lector la Institutul de Cadre Didactice din Cernăuţi (1952–1954), lector superior la Institutul Pedagogic din Cernăuţi (1954–1955), cercetător ştiinţific al Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură al Filialei Moldoveneşti a A.Ş. a U.R.S.S. (1956–1960), conducător al grupului pentru alcătuirea Atlasului Lingvistic Moldovenesc (1960–1961), şef de sector la Institutul de Limbă şi Literatură al A.Ş.M. (1961–1992). Din anul 1992 a locuit la Pittsburgh, (SUA).

A efectuat anchete dialectale de teren, în vederea elaborării Atlasului Lingvistic Moldovenesc. Este autor a peste 300 de lucrări ştiinţifice. A realizat monografiile de sinteză: Chestionarul Atlasului Lingvistic Moldovenesc (1960, în colab.); Graiurile moldoveneşti din regiunea Cernăuţi în comparaţie cu graiurile din R.S.S. Moldovenească, din regiunea Transcarpatică a R.S.S. Ucraine¬ne şi din alte regiuni învecinate ale masivului daco-romanic. Consonantism (1964); Divizarea dialectală a limbii moldoveneşti, I–II (1976); Dialectologia moldovenească (manual, 1976, în colab.) ş.a. A participat la realizarea unor lucrări colective reprezentative: Atla¬sul Lingvistic Moldovenesc, vol. I (partea I: Fonetica – 1968; partea a II-a: Fonetica, Morfologia – 1968, in colab.); Dicţionar dialectal (cuvinte, forme, expresii), vol. I–V (1985–1986, în colab.); Atlasul Lingvistic Român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Trans¬nistria, vol. IV (2003). A fost membru al Colegiului Internaţional de redacţie pentru Atlasul Dialectologic Carpatic Comun (vol. I, Chişinău, 1989; vol. II, Moscova, 1994; vol. III, Varşovia, 1991; vol. IV, Lvov, 1994; vol. V, Bratislava, 1997; vol. VI, Budapesta, 2001; vol. VII, Novi Sad, 2005) şi al ediţiei Atlas Linguarum Europae. Autor al cărţii de memorialistică Годы бедствий (Pittsburgh–Chişinău, 2003), tradusă şi în l. engleză: The Cursed Jears (Pittsburgh–Chişinău, 2005). A îndrumat pregătirea a 5 doctori în filologie. A participat la numeroase forumuri ştiinţifice internaţionale. A ţinut prelegeri la Universităţile din Pittsburgh, din Indiana cu sediul la Bloomington şi din Chicago. A fost membru al Societăţii de Limbi Moderne, al Societăţii Române din America, al Societăţii Americane de Profesori de Limbi Slave şi de Limbi Est-Europene, al Societăţii Române de Dialectologie.

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, transmite sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor, prietenilor şi colegilor regretatului Rubin UDLER, Dumnezeu să-l odihnească în pace şi fie-i ţărâna uşoară.

Duca Gheorghe, Furdui Teodor,Tighineanu Ion, Şlapac Mariana, Vieru Mihai,
Guceac Ion, Canţer Valeriu, Lilia Bolocan, Bostan Ion, Ababii Ion, Gaina Boris,
Culiuc Leonid, Popa Andrei, Marina Vasile, Condrea Iraida, Roşca Alexandru,
Plămădeală Ana-Maria, Mihai Cimpoi, Haralambie Corbu, Dolgan Mihai,
Bileţchi Nicolae, Ciobanu Anatol, Bahnaru Vasile