S-a stins din viață academicianul Mihail Dolgan

2013-05-03

Comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova anunţă cu tristeţe că la 2 mai 2013 s-a stins subit din viaţă academicianul Mihail DOLGAN. critic şi istoric literar notoriu, doctor habilitat în filologie, profesor universitar.

Academicianul Mihail DOLGAN s-a născut la 5 februarie 1939 în s. Rediul Mare, judeţul Soroca (în prezent raionul Donduşeni), în familia Irinei şi a lui Dumitru Dolgan. A studiat filologia la Chişinău, urmând Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii de Stat din Moldova între 1958 şi 1963. Şi-a continuat studiile de doctorat în cadrul Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1965-1968), iar după încheierea studiilor de doctorat, activează în calitate de laborant (1963–1964), laborant superior (1964–1965), cercetător ştiinţific inferior (1968–1974), cercetător ştiinţific superior (1974–1983), şef de sector (din 1983), cercetător ştiinţific principal (din 1991) la Institutul de Limbă şi Literatură (azi Institutul de Filologie) al AŞM. Şi-a luat primul doctorat în 1970, iar cel de-al doilea - în 1991, devenind profesor universitar în 1994. Din 1995, a exercitat funcţia de şef al Catedrei de Literatură Română şi Teorie Literară a Universităţii de Stat din Moldova. Concomitent, a desfăşurat o vastă activitate pedagogică predând cursuri normative şi speciale la Universitatea de Stat din Moldova.

Editorial, debutează cu monografia Idee şi imagine poetică (1971), cuprinzând analize şi interpretări estetico-stilistice ale poeziei contemporane, genul liric devenindu-i obiectul principal de studiu. Problemele prioritare ale investigațiilor sale științifice le constituie identificarea tendinţelor procesului literar contemporan din Republica Moldova şi din România, integrarea, valorificarea şi reconsiderarea literaturii postbelice din Republica Moldova şi România, statutul estetic al imaginii poetice şi al liricii de inspiraţie socială şi naţională, aspectele artei poetice în opera unor scriitori, evoluţia sistemului imagistic, metaforic şi simbolico-mitologic, relaţia dintre adevărul vieţii şi adevărul artistic, individualitatea creatoare şi tipologia eroului liric, diversitatea formulelor şi a stilurilor poetice, rolul „autoexprimării" în lirică şi măiestria literară etc. A adus contribuţii serioase la teoretizarea noțiunii de metaforă modernă, promovând, în baza exegezilor lui Tudor Vianu, ideea evoluţiei tropului de la parţial la global, de la local la universal, de la metafora întemeiată pe asemănări la metafora absolută, bazată pe deosebiri, toate aceste probleme fiind analizate în peste 40 de volume şi în peste 850 de articole științifice. După 1989, s-a arătat preocupat cu deosebire de problemele de reevaluare şi reconsiderare a literaturii postbelice din Basarabia, de estimarea şi integrarea valorilor literare româneşti de pretutindeni.

A fost un participant activ și un inițiator permanent al unui număr impunător de conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale, la care a prezentat circa 400 de referate şi comunicări științifice. În permanenţă, a acordat a atenţie sporită educării şi formării cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare, îndrumând elaborarea şi susţinerea a 6 teze de doctor habilitat şi a 8 teze de doctor în filologie.În 2010, apare o antologie consacrară activității sale ştiinţifice: Mihail Dolgan: Polifonismul creativităţii (Conştiinţa civică şi estetică a poeziei) (2010).

Pentru merite deosebite în cercetarea procesului literar contemporan, în 2000 a fost ales ales membru corespondent al AȘM, iar în 2007 – membru titular al AȘM. Acad. Mihail Dolgan a fost decorat cu Medalia „M. Eminescu”, cu “Ordinul de Onoare”, cu medalia AŞM „D. Cantemir”, i s-a acordat Premiul Prezidiului A. Ş. M., premiul „Grigore Vieru” al AȘM, Diploma de Recunoştinţă a A.Ş.M. şi Diploma Uniunii Scriitorilor din Moldova.

În aceste clipe cernite suntem alături de familia, rudele, prietenii şi colegii, celui care a fost Mihail DOLGAN, membrul titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi le exprimăm sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune în legătură cu trecerea prematură în lumea celor drepţi a dumnealui.

Dumnezeu sa-l ierte si sa-i dea odihna veşnică!

Nicolae TIMOFTI, Iurie LEANCĂ, Liliana PALIHOVICI, Gheorghe DUCA, Vlad FILAT, Marian LUPU, Mircea SNEGUR, Petru LUCINSCHI, Vladimir VORONIN, Ion TIGHINEANU, Gheorghe RUSNAC, Ion GUCEAC, Mihai VIERU, Mihai CIMPOI, Eugen DOGA, Ion DRUŢĂ, Andrei EŞANU, Alexandru ROŞCA, Anatol CIOBANU, Nicolae DABIJA, Ion HADÂRCĂ, Dumitru MATCOVSCHI, Gheorghe MUSTEA, Valeriu PASAT, Nicolae BILEŢCHI, Demir DRAGNEV, Mariana ŞLAPAC, Vladimir ŢARANOV, Aurelian DĂNILĂ, Vasile BAHNARU.

P.S. Mitingul de doliu va avea loc la 4 mai 2013, ora 10:00, în incinta blocului central al AŞM din Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1