Profesorul Valeri Zorkin – Membru de Onoare al A.Ş.M.

2007-06-26

La 21 iunie 2007 profesorului Valeri Zorkin, doctor habilitat în drept, preşedintele Curţii Constituţionale a Federaţiei Ruse, aflat în fruntea unei delegaţii în vizită oficială în ţara noastră, i-au fost înmînate însemnele de Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ales în această calitate la 24 mai curent de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al A.Ş.M.

În cuvîntul său de deschidere a Adunării Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte a A.Ş.M., în cadrul căreia s-a desfăşurat această ceremonie, şi în Laudatio, acad. Gheorghe Duca, preşedintele A.Ş.M., a prezentat activitatea de muncă şi ştiinţifică a omagiatului, menţionînd că „Valeri Zorkin face parte din strălucita pleiadă de intelectuali ruşi care şi-au dedicat întreaga forţă intelectuală, pasiune, dăruire, onestitate şi abnegaţie pentru pregătirea tinerilor jurişti din ţara sa, dar şi pentru Republica Moldova în cadrul Universităţii de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova, cît şi la dezvoltarea ştiinţei dreptului. Teoria generală a dreptului şi istoria doctrinelor politice şi de drept nu pot fi analizate ca ştiinţe, decît în strînsă colaborare cu numele celor care au influenţat-o. Printre aceştia, fără îndoială, s-a situat şi preşedintele Curţii Constituţionale a Federaţiei Ruse, profesorul universitar Valeri Zorkin, personalitate strălucită, mereu aflată în mijlocul savanţilor, studenţilor şi politicienilor. La formarea specialiştilor moldoveni din domeniu au contribuit extrem de mult lucrările sale ştiinţifice „Puterea şi dreptul”, „Statul de drept” şi alte opere fundamentale, pe care le-a semnat şi au completat fondul de carte al bibliotecilor din ţara noastră. Despre autoritatea sa internaţională ne mărturiseşte şi faptul că este vicepreşedinte al Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept („Comisia de la Veneţia”)”.

În continuare acad. Gheorghe Duca l-a felicitat din suflet pe prof. Valeri Zorkin în legătură cu conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al A.Ş.M., înmînîndu-i în acompaniamentul aplauzelor celor prezenţi însemnele respective.

Valeri Zorkin, înfăţişat la tribuna Adunării Secţiei de Ştiinţe Umanistice şi Arte a A.Ş.M. în tradiţionala mantie şi tichie, la rîndul său, a mulţumit asistenţei academice pentru înalta onoare ce i-a fost acordată, mărturisind că evenimentul a constituit, într-adevăr, o surpriză plăcută, şi se va strădui să facă faţă acestei încrederi prin muncă cu abnegaţie, noi lucrări ştiinţifice privind asigurarea şi dezvoltarea dreptului în societăţile noastre postsovietice transformate.

La adunare a participat o delegaţie din partea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova în frunte cu preşedintele ei, Dumitru Pulbere, precum şi discipoli ai prof. Vareri Zorkin, care i-au adus sincere felicitări şi omagii cu frumosul prilej de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa al A.Ş.M.

Serviciul de presă al A.Ş.M.