Conferinţa jubiliară cu participare internaţională „Academicianul Boris Gaina - 70 ani de la naştere”

2017-09-14
 

Vineri, 15 septembrie 2017ora15:00, în incinta „V-CONTINENTAL” Business Center (bd. Dimitrie Cantemir 5/4), va avea loc Conferinţa jubiliară cu participare internaţională „Academicianul Boris Gaina - 70 ani de la naştere”.         
                              

PROGRAM
Cuvânt de salut
M.c. Viorel PRISĂCARI, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
Doctor habilitat în tehnică, Gheorghe ARPENTIN, director „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului”;
Acad., profesor universitar Gheorghe GHIDIRIM, preşedinte al Ligii Medicilor din Republica Moldova, „Om emerit”, cetăţean de onoare al mun. Chişinău.
 
Comunicări
Profesor, doctor habilitat în tehnică, Nicolae TARAN, vicedirector pentru ştiinţă „Institutul Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare”;
Acad., profesor, Gheorghe SIN, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Ion-Ionescu de Şişeşti” din România;
Acad., profesor, Veaceslav Vsevolodovici VLASOV, director al Institutului Viei şi Vinului   „V. E. Tairov” al Academiei Naţionale de Ştiinţe Agricole din Ucraina, Odessa;
Acad., profesor, Alexandr Sergheevici LUCANIN,  Academia Naţională de Ştiinţe Agricole din Ucraina, directorul laboratorului „Monitoringul resurselor de materie primă pentru vinificaţie”, Kiev;
Profesor, doctor în ştiinţe tehnice, Alexandr Livovici PANASIUC, director adjunct al „Institutului de bere, băuturi nealcoolice şi vinuri” din Federaţia Rusă, Moscova;
Profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe tehnice Anatolie BĂLĂNUŢĂ, director Departamentul Oenologie al Universităţii Tehnice din Moldova;
Academician, profesor  Boris GAINA, academician – coordonator Secţia Ştiinţe Agricole, AŞM.
 
Programul Conferinței va demara cu proiectarea filmului de scurt metraj consacrat vieții și activității savantului-oenolog Boris Gaina.
La finele evenimentului va avea loc o degustare de struguri, vinuri şi divin;
 
 
Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM